Farské oznamy – NOVÝ ROK 2024

PRIKÁZANÉ SLÁVNOSTI – na Nový rok 1.1. je prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie, v sobotu 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána a v nedeľu 7.1. je slávnosť krstu Krista Pána, sv. omše budú v tieto dni o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

VENI SANCTE – pri novoročných sv.  omšiach môžeme za účasť na vzývaní Ducha Svätého získať milosť úplných odpustkov

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou (utorok – piatok)

HORA SANCTA – 4.1. bude zmierna adorácia o 20:00, počas ktorej budeme vysluhovať sviatosť zmierenia

TROJKRÁĽOVÁ VODA – na sviatok Zjavenia Pána požehnáme vodu, ktorú si prinesiete vo fľašiach na sv. omše, zároveň bude pre vás požehnaná voda k dispozícii v kostole počas soboty i nedele

POŽEHNÁVANIE BYTOV – bude 6.1. a 7.1. popoludní, prihlásiť sa môžete v sakristii

VEČERADLO – na prvú sobotu bude o 17:00

POBOŽNOSŤ K BOŽSKÉMU SRDCU – na prvú nedeľu bude o 17:30, predtým je o 16:45 stretnutie Ružencového bratstva s výmenou ružencových tajomstiev

FARSKÝ PLES 27. januára vás pozývame na farský ples, vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii

Share

You may also like...