ČASY BOHOSLUŽIEB v 2. veľkonočnom týždni

Na sledovanie bohoslužieb sa prihláste na odber youtube kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

20.4. Pondelok – 18:00 sv. omša – o. biskup Marek Forgáč

21.4. Utorok – 18:00 sv. omša

22.4. Streda – 18:00 sv. omša

23.4. Štvrtok – 18:00 sv. omša

24.4. Piatok – 18:00 sv. omša

25.4. Sobota – 8:30 sv. omša a mariánske večeradlo

26.4. Nedeľa8:30 sv. omša – o. arcibiskup Bernard Bober

V nedeľu 26.4. bola plánovaná zbierka na kostol – prispieť do nej môžete bankovým prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 alebo milodarom do pokladničiek pri návšteve kostola, či farskej kancelárie.

Kostol je otvorený na súkromnú návštevu každý deň od 10:00 do 17:00 hod.

Share

You may also like...