Púť do Poľska

Farská púť na mariánske pútnické miesta v Poľsku plánovaná na 7.-10. mája bola zrušená z dôvodu všeobecne známych obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu.

Tí, ktorí sa prihlásili na túto púť a uhradili aj pútnický poplatok, môžu si ho vyzdvihnúť v stredu 29.4. a vo štvrtok 30.4. v čase medzi 17:00 – 17:30 pri hlavnom vstupe do kostola.

Share

You may also like...