ZBIERKA NA KOSTOL

Keďže od 10. marca sa v kostole slávia bohoslužby a vysluhujú sviatosti neverejným spôsobom, farnosť je v tomto čase bez príjmov. O to viac vás pred poslednou aprílovou nedeľou prosíme o finančnú podporu formou bankového prevodu na účet farnosti:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

BIC: GIBASKBX

Chod kostola môžete podporiť aj milodarom do pokladničiek pri súkromnej návšteve kostola alebo farskej kancelárie.

Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.

Share

You may also like...