30. výročie požehnania základného kameňa

22. apríla si pripomíname 30 rokov od prvej apoštolskej cesty Jána Pavla II. na Slovensku, pri ktorej počas sv. omše na vajnorskom letisku požehnal základný kameň nášho kostola. Vtedy nám adresoval i tieto slová:

„Pamätajte, že súladnú stavbu možno postaviť len vtedy, keď sa bude budovať na predtým položených základoch a podľa už vopred pripraveného projektu. Základy vašej kultúry položili svätí Cyril a Metod; oni označili aj hlavné rysy projektu budúceho vývoja. Ten projekt má svoje meno: Ježiš Kristus. Nebojte sa Ježiša Krista! On je vaším skutočným priateľom, on vás nikdy neopustí. Váš rodinný kozub nech je naozaj malou cirkvou! Dovoľte Pánovi, aby prebýval medzi vami a vo vás!“

Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.

S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo a na materinský prihovor Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježiša, Dobrého Pastiera, a ukázal nám, že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou.

Daj nám na jeho príhovor a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré prosíme…

Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!

Share

You may also like...