Farské oznamy 6.-13. marec

SV. OMŠE A SPOVEDANIE

Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou (okrem nedieľ).

DEKANÁTNE REKOLEKCIE

V stredu o 9:00 vás pozývame na rekolekčnú sv. omšu v našom kostole s kňazmi z celých Košíc.

AKTIVITA PRE DETI

Vedľa svätostánku je nástenka s pôstnou aktivitou pre deti, o ktorej sa viac dozviete v bulletine.

PAŠKÁLIKY

V pôstnej ponuke vedľa sakristie nájdete veľkonočné sviece – paškáliky, ktoré použijeme počas veľkonočnej vigílie pri obnove krstných sľubov a potom doma pri modlitbe v rodine.

POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI

V stredu po večernej omši je pobožnosť k 7 bolestiam a 7 radostiam sv. Jozefa, ktorou ho prosíme za naše rodiny.

KRÍŽOVÁ CESTA

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00. Vo štvrtok o 17:30 je krížová cesta za účasti detí. V nedeľu po krížovej ceste bude pobožnosť k Božskému Srdcu a po nej výmena ružencových tajomstiev. V piatok pozývame na predmodlievanie krížovej cesty manželov a v nedeľu večeradlové skupiny.

VEČERADLO

Modlitbové večeradlo za ukrajinský ľud bude v nedeľu 13.3. po krížovej ceste.

ZBIERKA NA CHARITU

6.3. je zbierka na charitu, ktorú môžete podporiť milodarom v kostole alebo vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 (VS: 667). Viac na www.charita-ke.sk. Časť zbierky je určená na pomoc rodinám zasiahnutým vojenským konfliktom na Ukrajine.

POMOC PRE UKRAJINU

Vďaka pomoci Slovenského Červeného kríža sme pripravili 10 lôžok na pomoc rodinám z Ukrajiny. Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom prispieť alebo prísť pomôcť, nech nám dá vedieť e-mailom alebo osobne v sakristii. V tomto týždni ostáva centrum otvorené pre pastoračné aktivity.

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO LORETA A RÍMA

V dňoch 27. apríla – 1. mája vás pozývame na 5-dňovú leteckú púť do Loreta, Assisi a Ríma s odletom priamo z Košíc. Bližšie informácie nájdete v bulletine.

NÁCVIK ZBORU

Všetkých, ktorí sú ochotní hudobne a spevom prispieť k sláveniu Veľkej noci, pozývame na nácvik zboru v pondelok a v stredu po večernej omši.

PRIJÍMANIE EUCHARISTIE

Na sv. prijímanie do úst môžete pristúpiť až po ukončení rozdávania sv. prijímania do rúk.

2% Z DANE

Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z dane. Tlačivá nájdete pri časopisoch a na webovej stránke.

Share

You may also like...