Farské oznamy 13.-20. november

SVIATOK PATRÓNKY MESTA – v nedeľu 13.11. o 10:30 je odpustová slávnosť v Dóme sv. Alžbety

MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v nedeľu 13.11. o 17:00

ZBIERKY – v nedeľu 13.11. je dobročinná zbierka sv. Alžbety a 20.11. je zbierka na investičné výdaje a kostolné potreby – Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom

POŽEHNANIE CHLEBA – vo štvrtok 17.11. na sviatok sv. Alžbety požehnáme chlieb a pečivo, ktoré prinesiete so sebou na slávenie sv. omše

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok až piatok od 15:30 až do večernej omše

SVETIELKO – v stredu o 9:30 pozývame mamky s deťmi na stretnutie so svedectvom manželov o každodennom živote s Bohom v ich rodine a o zázrakoch, ktoré pre nich robí – hosťami budú manželia Vojtekovci – použite hlavný vstup cez kostol

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – sa vo štvrtok 17.11. nekoná

ZBOR SV. JOZEFA – má stretnutie vo štvrtok 17.11. o 18.00

MLÁDEŽNÍCKE STRETKÁ – sú v piatky (mládež ZŠ) a nedele (mládež SŠ) po večernej omši

ADSM – v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa v sobotu 19.11. koná arcidiecézne stretnutie mládeže v Snine, program a informácie na acmko.sk

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM – v sobotu 19.11. vás pozývame na farskú púť k bl. Anne Kolesárovej do Vysokej nad Uhom, kde budeme sláviť sv. omšu jej pri relikviách, po nej bude spoločný obed v Domčeku a po ňom sa nám prihovorí dp. Pavol Hudák.  Odchod autobusu je o 10:00 spred kostola. Prihláste sa v sakristii čím skôr – dnes alebo zajtra

KRÁĽOVSKÝ OBED – na konci liturgického roka vás všetkých srdečne pozývame na spoločný obed v pastoračnom centre v nedeľu Krista Kráľa 20.11. po dopoludňajších omšiach – prihlasovacie lístky nájdete vzadu za lavicami, vyplnené ich treba odovzdať do určenej krabice najneskôr 17.11. – tešíme sa na spoločné stretnutie

KALENDÁRE NA ROK 2023 – do vašej pozornosti dávame ružencové kalendáre, kalendár pre rodinu s nálepkami, či knihu zamyslení nad evanjeliom na každý deň v roku 2023 – sú v kútiku vedľa sakristie

VOĽBA ČLENOV FARSKEJ RADY – v nedeľu 27.11. bude voľba členov do farskej ekonomickej rady a do farskej pastoračnej rady – každý farník môže navrhnúť svojich kandidátov, tých, ktorí budú mať najviac hlasov, oslovíme počas Adventu, či prijmú pozvanie k spolupráci vo farských radách – bližšie informácie nájdete v novembrovom bulletine

PÚŤ DO SV. ZEME – v čase jarných prázdnin 5.-12. marca 2023 vás pozývame na farskú púť do Svätej Zeme – prihlásiť sa treba už teraz; prihlášky na púť sú v sakristii, tešíme sa na spoločné putovanie na miesta, kde žil náš Pán – keďže je o púť vysoký záujem a objednaná kapacita sa naplnila, prosíme, aby ste nám o svojom záujme prišli povedať hneď teraz po nedeľnej sv. omši a zapísali sa v sakristii, aby sme vedeli, či máme požiadať cestovnú kanceláriu o navýšenie počtu leteniek

Program púte:

1.deň: nočný transfer na letisko do Budapešti, odlet o 09.05 do Tel Avivu, po prílete Ein Karem – rodisko Jána Krstiteľa, kostol Navštívenia, transfer do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah

2.deň: Po raňajkách prehliadka Betlehema: Bazilika narodenia Pána, Mliečna jaskyňa, popoludní návšteva Poľa pastierov, večera a nocľah v Betleheme

3.deň: Po raňajkách prehliadka Jeruzalema: Krížová cesta, Bazilika božieho hrobu, Múr nárekov, voľný čas na nákupy na miestnom bazári, večera a nocľah v Betleheme

4. deň: Po raňajkách presun autobusom do Jeruzalema: prehliadka Olivovej hory: Betfage, Pater Noster – kostol Otče náš, Dominus flevit, Getsemanská záhrada, večera a nocľah v Betleheme

5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Haify, prehliadka kostola Stella Maris,obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej, Nazaret: prehliadka Baziliky Zvestovania a Kostola sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete

6. deň: Po raňajkách Hora Tábor, presun autobusom do okolia Genezaretského jazera, obed v reštaurácii pri jazere – ryba sv. Petra, po obede prehliadka hory Blahoslavenstiev, Tabgha, Kafarnaum, večera a nocľah v Betleheme

7. deň: Po raňajkách Betánia, prechod údolím Wadi Qelt do Jericha, miesto krstu – obnova krstných sľubov, kúpanie sa v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme

8. deň: raňajky, Hora Sion: Večeradlo, hrob Dávida, bazilika Usnutia Panny Márie, prehliadka Jaffy, odlet do Budapešti o 21.10, následný transfer autobusom do Košíc

Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou omšou.

Cena: 740 €

Cena zahŕňa: transfer na letisko do Budapešti a späť, letenka Budapešť – Tel Aviv – Budapešť, letiskový poplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli, polpenzia formou švédskych stolov, sprievodca zájazdu, poistenie proti
insolventnosti
Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie PANDEMIC 32 EUR, obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 160 USD /platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/

Share

You may also like...