Farské oznamy (17.-23. jún)

 1. Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 8. ruža a upratovanie 4. skupina.
 2. Eucharistická adorácia je v stredu od 15:30 do večernej omše. Popoludní a večer je sv. omša v stredu zo slávnosti Najsv. Kristovho Tela a Krvi.
 3. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú ráno o 6:30, o 11:00 omša pre GymES a popoludní o 15:00 a 16:30. Večerná omša o 18:00 bude spojená s eucharistickou procesiou k oltárikom okolo kostola. O ich prípravu prosíme bratstvá a modlitbové spoločenstvá pôsobiace vo farnosti.
 4. Za účasť na speve eucharistického hymnu môžeme v tento sviatok získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.
 5. Na sv. omšu vo štvrtok o 18:00 pozývame zvlášť prvoprijímajúce deti v albách, aby si priniesli aj lupienky kvetov do eucharistickej procesie.
 6. V piatok o 15:45 bude ďakovná sv. omša pre rodiny a priateľov detí z CMŠ sv. Bernadety.
 7. V sobotu 22.6. príde do našej farnosti misionár z Ruska, páter Róbert Balek, správca farnosti na ostrove Sachalin pri Japonsku. Povzbudí nás misijnou kázňou pri sv. omši o 18:00 a po nej bude mať misijnú prezentáciu o Rusku s fotografiami a suvenírmi. Pri východe z kostola vám ponúkne knihy svojich myšlienok s názvom „Balzam na dušu 1 a 2“ a jeho novú knihu skutočných príbehov z jeho pôsobenia v Rusku „Balzam na dušu 3“. Ich kúpou podporíte misie v Rusku.
 8. Autobus do Nižnej Šebastovej na primičnú sv. omšu nášho novokňaza Marka odchádza v nedeľu 23.6. o 8.00 spred kostola. Stačí sa zapísať do zoznamu vzadu pri knihách. Primičná omša začne o 10:30.
 9. Sv. omša a celokošická procesia Corpus Christi začne v nedeľu 23.6. o 9:30 v katedrále sv. omšou s o. arcibiskupom.
 10. Na budúcu nedeľu je zbierka na investičnú činnosť farnosti. PBZ.
 11. Prihlášky do letného tábora pre deti v dňoch 11.-16. augusta v Hutách si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 12. Už teraz vám adresujeme pozvanie na farskú kvapku krvi na sviatok Božského srdca v piatok 28. júna dopoludnia v pastoračnom centre. Príďte pomôcť darovaním krvi pri záchrane životov a pozvite aj svojich blízkych.
Share

You may also like...