Farské oznamy – Turíce

Predmodlievanie ruženca vedie 7. ruža.

Upratovanie kostola má na starosti 3. skupina.

Jún je mesiacom Božského Srdca, preto sa pri večerných omšiach modlime litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Túto pobožnosť obetujeme za svätencov, ktorí v tomto mesiaci prijmú diakonskú a kňazskú vysviacku.

Eucharistická poklona je v stredu od 15:30 do večernej sv. omše.

Sv. omša za účasti detí je vo štvrtok o 18.00.

V sobotu 15. júna o 10:00 je v katedrále kňazská vysviacka nášho diakona Marka. Autobus na primičnú omšu 23. júna v Nižnej Šebastovej odchádza spred kostola o 8.00. Stačí sa zapísať do zoznamu vzadu pri knihách.

Share

You may also like...