Farské oznamy 19.-25. júl

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00

DEŇ VÝROČNEJ FARSKEJ POKLONY – pondelok 19. júla od rannej do večernej sv. omše

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

ÚRADNÉ HODINY – v pracovné dni po večernej omši do 19:30

PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – rodičia, ktorí chcú v budúcom školskom roku prihlásiť deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nech doručia vyplnené prihlášky do farskej kancelárie do konca júla – tlačivá sú v sakristii

ZBIERKA NA KOSTOL – PBZ za každý milodar venovaný na podporu chrámu v nedeľu 25. júla v kostole alebo vkladom na účet IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574, BIC: GIBASKBX

PÚŤ DO POĽSKA – pozývame vás na farskú púť v termíne 28.-31. augusta – jej program nájdete v aktuálnom bulletine na farskej webovej stránke – prihlasuje sa vo farskej kancelárii

FARSKÉ TRIČKÁ – v rámci prebiehajúceho Roka rodiny Vám pred návštevou Sv. Otca ponúkame tričká rôznych veľkostí pre všetkých členov rodiny s emblémom Sv. Rodiny

KNIHA K MODLITBE RUŽENCA – v kancelári a v sakristii máme pre vás v ponuke knihu pátrov minoritov 220 rozjímaní k ružencovým tajomstvám – odporúčame ju do rodín.

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 4. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA –  2. skupina

FOTO Z BIRMOVKY A 1. SV. PRIJÍMANIA – si môžete vyzdvihnúť v sakristii

Share

You may also like...