Farské oznamy

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00

KONIEC PLATNOSTI DIŠPENZU OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNEJ OMŠI od 30. júna 2021

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

ÚRADNÉ HODINY – v pracovné dni po večernej omši do 19:30

PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – rodičia, ktorí chcú v budúcom školskom roku prihlásiť deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nech doručia vyplnené prihlášky do farskej kancelárie do konca júla – tlačivá sú v sakristii a na webovej stránke farnosti.

FARSKÝ TÁBOR – od 12. júla do 16. júla prebieha v našej farnosti letný tábor pre deti – každý deň od 8:00 do 16:00 hod.

PÚŤ DO GABOLTOVA – v sobotu 17. júla vás pozývame na púť do Gaboltova a Bardejova. Odchod autobusu je o 7:00 od Kostola Svätej Rodiny.  Nahlásiť sa môžete v sakristii do stredy 14. júla. Pri nahlásení je potrebné preukázať sa dokladom o očkovaní a vyplatiť sumu 15 € za obed a autobusovú dopravu.

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA – 28.-31. august 2021 – program je na farskej webovej stránke – prihlasuje sa v kancelárii do 18. júla 2021.

NOVÉNA K SV. ĽUDOVÍTOVI A ZÉLII – v pondelok 12. júla pri večernej sv. omši zavŕšime novénu k sv. manželom – Ľudovítovi a Zélii Martinovým – za manželov a rodiny

VEČERADLO – v utorok 13. júla o 17:00 hod.

KNIHA K MODLITBE RUŽENCA – v kancelári a v sakristii máme pre vás v ponuke knihu pátrov minoritov 220 rozjímaní k ružencovým tajomstvám – odporúčame ju do rodín.

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 3. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA –  1. skupina

FOTO Z BIRMOVKY A 1. SV. PRIJÍMANIA – si môžete vyzdvihnúť v sakristii

Share

You may also like...