Farské oznamy 14.-20. september

  • V nedeľu 13.9. sa koná zbierka na Boží hrob, ktorou chceme pomôcť kresťanom vo Sv. Zemi v starostlivosti o posvätné miesta.
  • V nedeľu 13.9. o 17:00 je v kostole mariánske večeradlo.
  • Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej sv. omši – ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je o 17:00 hod.
  • Modlitbu ruženca o 17:20 povedie 3. ruža a upratovanie kostola 3. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • V pondelok 14. septembra slávime sviatok Povýšenia sv. Kríža – sv. omšu o 18:00 bude v našom kostole sláviť o. biskup Marek.
  • V pondelok po večernej sv. omši vás pozývame na krížovú cestu. Stretneme sa pred kostolom pri misijnom kríži, odkiaľ pôjdeme v sprievode ku krížu v lesoparku.
  • 15. septembra slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie – sv. omše v utorok budú v nedeľných časoch: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00.
  • Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň. Formulár sv. omše na poďakovanie Pánu Bohu za úrodu bude v piatok a pri večernej sv. omši vám požehnáme plody zeme, ktoré prinesiete v košíkoch na sv. omšu.
  • Na budúcu nedeľu 20.9. bude zbierka na podporu kostola a investičné výdaje farnosti – ďakujeme všetkým dobrodincom za každý prejav starostlivosti o Boží dom. Pán Boh zaplať za milodary zasielané na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574.
  • Lektori si môžu v sakristii vyzdvihnúť rozpis liturgických služieb na najbližšie obdobie. Radi privítame ďalších záujemcov ochotných zapojiť sa do liturgickej služby čítaním Božieho slova pri bohoslužbách.
Share

You may also like...