Eucharistická adorácia

Počas septembra bude v našom kostole možnosť eucharistickej adorácie každý pracovný deň po popoludňajšej sv. omši.

Oltárna sviatosť bude vystavená na poklonu do 17:00 hod.

O 17:00 bude ukončenie poklony eucharistickým požehnaním.

O 17:20 sa začína modlitba posvätného ruženca.

Share

You may also like...