Adventný pozdrav IV

Drahí bratia a sestry,

dnešná nedeľa nás vovádza do plnej intenzity Božieho svetla. A nie je to spôsobené zažatím štvrtej adventnej sviece, ale evanjeliom o zvestovaní, v ktorom Boží posol oslovuje Pannu Máriu a s ňou i nás a hovorí i nám, ako jej, že Pán je s nami. Slová anjela nehovoria, že Pán je blízko, ale že je s nami.

Pandémia koronavírusu nás veľmi výrazne zasiahla v našej príprave na Vianoce. Práve v tejto situácii potrebujeme počuť neomylné uistenie o tom, že Pán je s nami a našli sme milosť u Boha, ktorý prišiel medzi nás v Ježišovi a neopúšťa svoj ľud.

Anjel od Márie odišiel, ale ona neostala sama v ťaživej situácii. Naopak! Boh vstúpil do jej života tak silno, že v jej lone prijal telo človeka a s ľudskou prirodzenosťou prijal všetky naše slabosti a rany.

Mnohí z našich blízkych, ktorých zasiahla súčasná pandémia a poznačila ich na zdraví, potrebujú prejav našej blízkosti, povzbudenie a pomoc, aby sa mohli presvedčiť, že hoci Pán túto ťažkosť dopustil, nikoho v nej neopustil. Pamätajme pri dnešnej modlitbe Anjel Pána na našich chorých a na všetkých zdravotníkov i tých, čo sa o nich starajú, aby našli milosť u Pána a vedomie o zatienení mocou Najvyššieho.

Prajem Vám, aby ste v dnešnom prežívaní nedeľného dňa silno prežili vzácnu skúsenosť Pánovej prítomnosti medzi nami. Buďte požehnaní a buďte požehnaním!

Pán s Vami!

Požehnané dni vrcholiaceho Adventu Vám vyprosuje

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...