Farské oznamy – 4. adventný týždeň a Vianoce

21. – 27. december

 • Vzhľadom na aktuálne platné obmedzenia účasti na bohoslužbách budú počas Vianoc v nedele a vo sviatky pridané sv. omše ráno o 6:00 (recitovaná) a večer o 16:30 (pre seniorov) – aj v dnešnú 4. adventnú nedeľu bude sv. omša o 16:30.
 • Nakoľko je kapacita kostola obmedzená na 200 miest, prosíme, aby ste rešpektovali vyznačené miesta na sedenie a nepresúvali stoličky rozmiestnené v kostole. Pri sadaní do lavíc obsadzujte miesta od stredu. Dbajte na to, aby vedľa vás ostalo vždy voľné miesto.
 • V nedeľu 20.12. je zbierka na kostol. Môžete ju podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo vkladom na účet farnosti: IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. PBZ.
 • Eucharistická adorácia je vo všedné dni od 16:00 do 18:00.
 • Spovedáme vo všedné dni – tak, ako doposiaľ – od 14:30 do 18:00. Pri spovedi buďte struční a dbajte na dodržanie hygienických zásad a odstupov.
 • Upratovanie kostola povedie 5. skupina a modlitbu ruženca 5. ruža. PBZ za službu farskému spoločenstvu.
 • Pri sv. omši na Štedrý deň popoludní požehnáme deťom sošky Jezuliatka, ktoré doma vložíte do jasličiek.
 • SV. OMŠE CEZ VIANOČNÉ SVIATKY
  •  24.XII. Štedrý deň:     
   • popoludní: 15:00 pre seniorov – 16:30 rodiny s deťmi
   • omše v noci: 21:00 – 22:30 – 24:00
  •  25.-27.XII. Narodenie Pána – sv. Štefan a Nedeľa Sv. Rodiny
   • 6:00 – 7:00 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 16:30 – 18:00
   • sv. omše vyhradené pre seniorov sú o 7:00 a 16:30
   • kapacita miest na sedenie je obmedzená na 200 účastníkov
   • tí, ktorí využijú dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši, budú môcť v nedele a sviatky prijať sv. prijímanie o 12:00
Share

You may also like...