Farské oznamy 1.-7. novenber

SV. OMŠE – (Z = režim ZÁKLAD, O = režim OČKOVANÍ + DETI):

  • 1.11. slávnosť Všetkých svätých: 6:30/Z – 7:30/O – 8:30/Z – 9:45/O – 11:00/Z – 18:00/O
  • 2.11. spomienka na zosnulých: 6:30/Z – 8:00/Z – 15:00/Z –16:30/Z – 18:00/Z
    • NEDEĽA: 6:30/Z – 7:30/O – 8:30/Z – 9:45/O – 11:00/Z – 18:00/O
    • PONDELOK – PIATOK: 6:30/Z – 15:00/Z – 18:00/Z (štvrtok 18:00/O)
    • SOBOTA: 6:30/Z – 18:00/Z

SPOVEĎ – polhodinu pred každou sv. omšou (utorok – sobota)

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – v stredu a v piatok je tichá poklona od 15:30 do večernej omše; vo štvrtok bude moderovaná adorácia Hora Sancta od 20:00 do 21:00 a počas nej bude tiež možnosť spovede i duchovného rozhovoru s kňazom

MODLITBA RUŽENCA – 3. ruža

VEČERADLO – na prvú sobotu o 6:30

UPRATOVANIE KOSTOLA – 7. skupina

ZBIERKA NA KOSTOL – v poslednú októbrovú nedeľu je zbierka na kostol, ďakujeme za každý milodar, ktorým pomôžete doplniť chýbajúce lavice na chóre i pod ním a zrealizovať centralizovanie svätostánku do stredu chrámu – prispieť môžete i priamo na účet farnosti použitím QR kódu uvedeného na nástenke a na webovej stránke farnosti:

ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH – môžeme získať počas celého novembra v ľubovoľných 8 dňoch za návštevu cintorína spojenú s modlitbou za zosnulých, ak sme vyspovedaní, prijmeme sv. prijímanie a pomodlíme sa na úmysel Sv. Otca

Share

You may also like...