Farské oznamy 8.-14. november

SVIATOSŤ ZMIERENIA – polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota)

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – vo všedné dni (pondelok – piatok) od 15:30 do večernej omše

ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH –môžeme získať počas celého novembra v ľubovoľných 8 dňoch za návštevu cintorína spojenú s modlitbou za zosnulých, ak sme vyspovedaní, prijmeme sv. prijímanie a pomodlíme sa na úmysel Sv. Otca

POBOŽNOSŤ K BOŽSKÉMU SRDCU – na prvú nedeľu o 17:30

MODLITBA RUŽENCA – 4. ruža, stretnutie Ružencového bratstva na prvú nedeľu je o 16:45 a pred tým výmena tajomstiev

UPRATOVANIE KOSTOLA – 1. skupina

VEČERADLO –v sobotu 13.11. o 17:00

PETÍCIA – po nedeľnej omši môžete vonku pred kostolom podporiť petíciu spoločnosti Úsmev ako dar za obmedzenie hazardu v meste Košice

POŽEHNANIE CHLEBA – nedeľa 14.11. je Svetovým dňom chudobných – pri sv. omšiach vám požehnáme chleby a pečivo, ktoré upečiete a prinesiete na nedeľnú sv. omšu, aby ste sa mohli podeliť s inými o chlieb, podobne ako sv. Alžbeta (z hygienických dôvodov je vhodné pečivo zabaliť)

PERNÍČKY – zakúpením vianočných perníčkov môžete prispieť na zveľadenie kostola – perníčky nie sú predajným tovarom, ale odmenou za váš milodar, preto sme vďační každému, kto sa rozhodne prispieť viac, než je ich cena – Pán Boh zaplať všetkým milodarcom i zhotoviteľom – perníčky budú k dispozícii od budúcej soboty

MILODARY NA KOSTOL – ďakujeme za každý milodar, ktorým podporujete našu starostlivosť o zveľadenie chrámu – prispieť môžete i priamo na účet farnosti použitím QR kódu uvedeného na nástenke a na webovej stránke farnosti:

Share

You may also like...