Informácie k sláveniu Veľkej noci

Drahí bratia a sestry!

„Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka“ (porov. Lk 22, 15). Tieto Ježišove slová vystihujú to, čo ako kňazi teraz prežívame vo svojich srdciach. Skúsenosť, v ktorej sme okolnosťami prinútení sláviť veľkonočné tajomstvo Kristovho sebadarovania v našom farskom večeradle bez vašej fyzickej blízkosti, je bolestná, no zároveň sa opierame o nádej plynúcu z Ježišových slov Petrovi: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš…“ (Jn 13, 7)

Texty rodinnej liturgie si môžete stiahnuť do svojich mobilov tu:

https://svrodina.sk/wp-content/uploads/2020/04/Trojdnie-mobil.htm

Pozývame vás pripojiť sa k nám vo vašich domácnostiach pri slávení veľkonočných obradov prostredníctvom odberu YouTube kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

1.4. Zelený štvrtok

  • 18:00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere

 2.4. Veľký piatok

  • 16:30 obrady utrpenia a smrti Pána
  • 19:30 krížová cesta

3.4. Biela sobota

  • 8:30 ranné chvály s posvätným čítaním
  • 19:30 veľkonočná vigília

4.4. Veľkonočná nedeľa

  • 8:30 slávnostná sv. omša

5.4. Veľkonočný pondelok

  • 8:30 sv. omša

Hlavný vchod kostola je otvorený na súkromnú modlitbu každý deň od 10:00 do 16:00 – mimo času bohoslužieb.

Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia sa požehnanie veľkonočných jedál nekoná tradičným spôsobom. Texty modlitieb na požehnanie pokrmov pred spoločným stolovaním v rodine nájdete tu:

https://svrodina.sk/wp-content/uploads/2020/04/Trojdnie-mobil-1.htm#_Toc36888842

Viac informácií nájdete vo farskom bulletine:

Share

You may also like...