Farské oznamy – Veľkonočná oktáva

Kostol je denne otvorený na súkromnú modlitbu od 10:00 do 16:00.

V prípade záujmu prijať sviatosti oslovte priamo kňaza alebo nás kontaktujte v kancelárii.

Farská kancelária je otvorená v pracovné dni od 16:00 do 17:00.

So žiadosťou o duchovnú, pastoračnú alebo administratívnu službu nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421557994257.

Ďakujeme všetkým milodarcom za pravidelné prispievanie na účet farnosti: SK06 0900 0000 0050 3478 5574.

Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.

Program živého vysielania vo Veľkonočnej oktáve:

 • 4.4. Veľkonočná nedeľa
  • 8:30 slávnostná sv. omša
  • 18:00 sv. omša – Rádio Lumen
 • 5.4. Veľkonočný pondelok
  • 8:30 sv. omša
  • 18:00 sv. omša – Rádio Lumen
 • 6.4. Veľkonočný utorok
  • 18:00 sv. omša
 • 7.4. Veľkonočná streda
  • 18:00 pobožnosť k sv. Jozefovi a sv. omša
  • 19:00 katechéza o modlitbe
  • 19:15 adorácia
 • 8.4. Veľkonočný štvrtok
  • 18:00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere
 •  9.4. Veľkonočný piatok
  • 18:00 sv. omša a vešpery
 • 10.4. Veľkonočná sobota
  • 7:30 večeradlo
  • 8:30 sv. omša
 • 11.4. Nedeľa Božieho milosrdenstva
  • 8:30 sv. omša
  • 9:30 katechéza pre prvoprijímajúce deti
  • 15:00 adorácia v hodine milosrdenstva
Share

You may also like...