Farské oznamy – Veľký týždeň

 • Kostol je denne otvorený na súkromnú modlitbu od 10:00 do 16:00.
 • V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421557994257.
 • Ďakujeme všetkým milodarcom za pravidelné prispievanie na účet farnosti: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. V tomto čase je to jediný spôsob finančnej pomoci, bez ktorej by prevádzka kostola nebola možná.
 • Na Kvetnú nedeľu 28.3. je mesačná zbierka na podporu kostola. Vopred ďakujeme za Vaše milodary. Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.
 • Vo farskej kancelárii máme pre vás v ponuke:
  • svätojozefské sviece, ktoré sme požehnali na sviatok sv. Jozefa – môžete ich použiť pri modlitbách a rodinných pobožnostiach k sv. Jozefovi
  • veľkonočné sviece – paškáliky – na rodinné slávenie Veľkej noci a obnovenie krstných sľubov
  • veľkonočné perníkové barančeky, knihy, ružence a iné devocionálie
  • tašky, tričká a čajové hrnčeky s vyobrazením Svätej Rodiny v našom kostole
  • obstaraním týchto predmetov podporíte fungovanie farnosti
 • Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.
 • Program živého vysielania vo Veľkom týždni:
  • 28.3. Kvetná nedeľa
   • 8:30 svätá omša s požehnaním ratolestí
   • 9:30 katechéza pre prvoprijímajúce deti
   • 15:20 krížová cesta – TV LUX
  • 29.3. Pondelok Veľkého týždňa
   • 18:00 sv. omša
   • 19:00 vešpery
  • 30.3. Utorok Veľkého týždňa
   • 18:00 sv. omša
  • 31.3. Streda Veľkého týždňa
   • 18:00 pobožnosť k sv. Jozefovi a sv. omša
   • 19:00 katechéza o modlitbe
   • 19:15 adorácia
  • 1.4. Zelený štvrtok
   • 18:00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere
  •  2.4. Veľký piatok
   • 16:30 slávenie utrpenia a smrti Pána
   • 19:30 krížová cesta
  • 3.4. Biela sobota
   • 8:30 ranné chvály s posvätým čítaním
   • 19:30 veľkonočná vigília
  • 4.4. Veľkonočná nedeľa
   • 8:30 slávnostná sv. omša
   • 18:00 sv. omša – Rádio Lumen
 • Do vašej pozornosti odporúčame vysielanie obradov Veľkého týždňa s o. arcibiskupom v katedrále na www.telke.sk:
  • Zelený štvrtok – 10:00 omša svätenia olejov, 18:00 omša na pamiatku Pánovej večere
  • Veľký piatok – 15:00 obrady utrpenia a smrti Pána
  • Biela sobota – 19:00 veľkonočná vigília
  • Veľkonočná nedeľa – 10:30 slávnostná sv. omša
 • Veľký piatok je deň pôstu a zdržania sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon pôstu zaväzuje dospelých od 18 do 60 rokov. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje všetkých od 14 rokov života.
 • Keďže vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou nebolo možné uskutočniť, odporúčame vám vzbudiť si dokonalú ľútosť, ktorá pochádza z lásky k nadovšetko milovanému Bohu. Dokonalá ľútosť odpúšťa všedné i smrteľné hriechy, ak zahŕňa predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.
 • Za riadnych okolností sme počas poklony pri Božom hrobe zvykli podporiť posvätné miesta vo Svätej zemi. Tento rok môžete zbierku pre Svätú zem podporiť milodarom do pokladničky označenej nápisom „Vyhlásená zbierka“ v kostole, prípadne vo farskej kancelárii, alebo vkladom na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02.
Share

You may also like...