Farské oznamy – 1. adventný týždeň

29. november – 5. december

Dnes je zbierka na charitu. Charitatívne diela Cirkvi môžete podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo na 2. adventnú nedeľu venovaním detského ošatenia pre deti vo veku 5 – 15 rokov, hygienických potrieb a trvanlivých potravín.

Upratovanie kostola povedie 2. skupina a modlitbu ruženca 2. ruža. PBZ za službu farskému spoločenstvu.

Sv. omše v nedele sú o 7:00 (seniori), 8:30, 9:45, 11:00 a 18:00

Vo všedné dni Adventu bude každé ráno o 6:00 rorátna sv. omša za svetla sviec. Prineste si lampáš.

Pri účasti na bohoslužbách dodržiavame šachovnicové sedenie – tzn. medzi obsadenými miestami nechávame jedno miesto voľné – tak sú rozmiestnené stoličky v kostole, prosíme, aby ste ich nepresúvali.

Vo štvrtok o 20:00 bude adorácia Hora sancta a počas nej možnosť spovede.

V sobotu bude pri rorátnej sv. omši mariánske večeradlo.

Prvonedeľná pobožnosť na budúcu nedeľu bude o 17:30.

Spovedáme každý deň polhodinu pred sv. omšou a každý večer od 17:00 – pri čakaní na spoveď nestojte v rade. Mimo sv. omše môže byť v kostole na modlitbe 1 osoba na 15 m2 – v našom kostole je to 40 osôb. Už teraz vás povzbudzujeme k príprave na predvianočnú spoveď. V tomto roku pred sa pred Vianocami nebude v žiadnom kostole konať hromadné spovedanie, preto využite príležitosť už skôr – budeme vám k dispozícii počas celého Adventu. Pri spovedi buďte struční a dbajte na dodržanie hygienických zásad, prekrytie úst i nosa a zachovanie odstupov.

Nezabúdajme, že v kostole nás očakáva Ten, ktoré ľudia od vekov očakávali…

Share

You may also like...