Pozdrav ku kráľovskému sviatku

Drahí bratia a sestry,

vývinová psychológia označuje vývojovú etapu detí, v ktorej chcú, aby všetci robili všetko podľa ich vôle, za obdobie malého kráľa. Kráľ je pre nás zosobnením toho, koho musia všetci poslúchať. On o všetkom rozhoduje, určuje pravidlá, vydáva rozkazy a má neobmedzenú moc. Patrí však do rozprávkového sveta. Pamätáme si na kráľa z rozprávkového filmu Pyšná princezná, ktorý v krátkej chvíli vedel niekoľkokrát vyhlásiť a vzápätí hneď aj zrušiť poplach. Voči takému kráľovi by sme si ťažko budovali rešpekt.

Ježiš Kristus je kráľ, ktorého kráľovstvo nie je z tohto, ale ani z rozprávkového sveta, a predsa je medzi nami. Je kráľom, ktorý nie rozkazuje a vydáva nariadenia, ale plní Otcovu vôľu. Neprišiel vyhlásiť poplach, ale pozýva nás k bdelosti a pokániu. Vládne nad tými, ktorí mu patria, tým že im s láskou slúži. Kraľovať pre neho znamená milovať. Nečaká sediac na tróne, že mu postavíme hrad, ktorý by reprezentoval jeho slávu a moc, ale on sám ho buduje pre nás a pozýva nás zaujať kráľovstvo, ktoré pre nás pripravil od stvorenia sveta. Kráľ večnej lásky nás volá: „Poďte, požehnaní!“ Tak ako keď pri prvom stretnutí povolával apoštolov slovami: „Poď za mnou!“, „Poďte a uvidíte!“, „Poďte ku mne všetci…“ Aj na nás sa neprestajne obracia ako kráľ, ktorý ponúka nie polovicu, ale celé svoje kráľovstvo naveky. Kľúče od neho nám už daroval. Každý deň sa ich učíme používať a skutkami milosrdenstva odomykať dvere k večnému šťastiu.

Hoci je kráľ prvý a najväčší v celom kráľovstve, Ježiš sa rád stotožňuje s poslednými a najmenšími. Čokoľvek urobíme pre jedného z nich, robíme to Ježišovi. Svätá Alžbeta, patrónka nášho mesta, ktorej sviatok sme slávili v uplynulom týždni, nás učí v iných vidieť a milovať Ježiša. Prv než sama sadla k stolu, zaniesla chlieb chudobným. Bola pokornou princeznou bedárov, ktorej životným krédom bolo robiť ľudí šťastnými. Na jej sviatok sme požehnali chlieb, ktorý ste priniesli na bohoslužbu, aby sme sa oň delili a stávali sa viac blížnymi. Náš kráľ Kristus nám však ponúka chlieb večného života. Je ním on sám. Dovoľme mu kraľovať medzi nami. Dovoľme mu starať sa o nás. Dovoľme mu, aby nás miloval. Otvorme mu srdce, aby nám slúžil. Náš Kráľ prichádza!

Pán s Vami!

S prianím požehnanej kráľovskej nedele

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...