Farské oznamy 23.-29. november

  • Pri slávnosti Krista Kráľa môžeme získať milosť úplných odpustkov za účasť na zasväcujúcej modlitbe: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (text nájdete v modlitebníkoch za litániami k NSJ).
  • V nedeľu 22.11. je zbierka na výdaje kostola. Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.
  • V nedeľu 29.11. začína Adventné obdobie – pri sv. omšiach vám požehnáme adventné vence, ktoré prinesiete do kostola. Na prvú adventnú nedeľu je zbierka na charitu.
  • Upratovanie kostola povedie 1. skupina a modlitbu ruženca 1. ruža. PBZ za službu farskému spoločenstvu.
  • Po modlitbe ruženca pred večernou omšou sa o 17:45 modlime deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi, patrónovi Košickej arcidiecézy.
  • Rodičom prvoprijímajúcich detí a birmovancom posielame e-mailovou poštou pravidelné podnety k rodinnej katechéze a domácej príprave na prijatie sviatostí.
  • Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách a na youtubovom kanáli vysielame nedeľnú sv. omšu o 8:30.
  • Sv. omše na budúcu nedeľu budú o 7:00 (seniori), 8:30, 9:45, 11:00, 18:00.
  • Naďalej vás prosíme o pochopenie, aby ste praktizovali šachovnicové sedenie – tzn. medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné – tak sú aj rozmiestnené stoličky v kostole, prosíme, aby ste ich nepresúvali.
  • Podporiť kostol môžete počas týždňa i kúpou vianočných perníčkov za symbolický milodar.
Share

You may also like...