Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry,

aj vy ste rozmýšľali, čo pripravíte na nedeľný obed? Pri zostavovaní domáceho jedálnička zväčša používame dva základné postupy: buď si vyhľadávame receptúru na jedlo, na ktoré máme chuť, alebo ak chceme spracovať niektoré potraviny, rozhodneme sa podľa obsahu chladničky pre taký druh jedla, pri ktorom spracujeme uskladnené potraviny a pripravíme z nich chutný pokrm na rodinný stôl. V obidvoch prípadoch nás limituje dostupnosť ingrediencií a možnosti ich spracovania. Kvalitu jedla však neurčuje počet dostupných surovín, ale správnosť výberu a ich využitie. Ak mám v chladničke päť druhov zeleniny, to mi ešte nezaručuje, že pripravím lepšiu prílohu k nedeľnému obedu, ako keď môžem použiť len zemiaky, z ktorých viem okrem kaše a hranolčekov urobiť množstvo rozmanitých a chutných jedál. Aj z mála vieme vytvoriť mnoho.

Ak človek z Ježišovho podobenstva rozdelil nerovnomerný počet talentov medzi svojich sluhov, nemusí to hneď vyjadrovať jeho sympatie k niektorým z nich, ani znevýhodnenie tých druhých. Jeho spravodlivosť je v tom, že ich rozdelil každému a nik z nich neostal bez obdarovania zverením talentu. Každý má s čím hospodáriť.  Líšime sa od seba navzájom svojimi vlastnosťami a schopnosťami. Ale niet človeka, ktorý by nemal čím prispieť k zveľadeniu spoločnosti a skvalitneniu ľudského života. Nie počet našich schopností, vlastností a talentov je zárukou úspešného života, ale ich využitie. Nie počet prijatých darov, ale spolupráca s nimi, obohacuje náš život.

Boh nás pozval, aby sme zo zverených darov, ktoré nám doprial a vložil do duše, pripravili chutné pokrmy lásky, bratstva, vzájomnej úcty a spoločného kráčania s Bohom, ktorý od nás neodišiel a nevráti sa len, aby prišiel s nami účtovať. On je prvý sluha v našom vzťahu lásky, ktorý je verný i nad málom a pozýva nás do spolupráce s ním a jeho darmi, aby nás mohol ustanoviť nad mnohým. Ako kresťania sme prijali účasť na Božom živote a boli sme včlenení do Krista. Tento talent Kristovho sebadarovania Boh neodoprel nikomu. Dostali sme nevyčerpateľnú ingredienciu k šťastnému životu. Čo viac nám mohol zveriť, než seba samého?

Prajem Vám požehnanú nedeľu a teším sa na stretnutia s Vami pri slávení Kristovho sebadarovania pri svätej omši.

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...