Farské oznamy 16.-22. november

 • Od 16. novembra sa môžu konať verejné bohoslužby za týchto podmienok:
  • vstup a pobyt v kostole je možný len s rúškom
  • pri vchode do kostola treba použiť dezinfekciu na ruky
  • dodržiavať odstupy medzi osobami
  • využiť sa môže polovica kapacity kostola iba na sedenie
  • budeme praktizovať šachovnicové sedenie – medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné (v prípade, žeby si v lavici sadli vedľa seba viacerí rodinní príslušníci spolu, lavica pred nimi i za nimi musí ostať prázdna)
  • z obradov sme povinní vylúčiť osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
  • zakazuje sa podávanie rúk
  • sväté prijímanie rozdávame do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti prijať Eucharistiu do ruky, táto výnimka sa nevzťahuje na subjektívne dôvody jednotlivcov
  • v nedeľu je prvá sv. omša vyhradená pre seniorov
 • Sv. omše v našom kostole budú vo zvyčajnom čase:
  • v pondelok – piatok: 6:30, 15:00, 18:00
  • v sobotu: 6:30 a 18:00
  • v nedeľu:
   • 7:00 sv. omša – seniori 
   • 8:30 sv. omša – Rádio Lumen, YouTube
   • 9:45 sv. omša – rodiny s deťmi
   • 11:00 sv. omša
   • 18:00 sv. omša
 • Eucharistická adorácia je v pondelok – piatok po popoludňajšej omši do večernej omše.
 • Modlitbu ruženca povedie 8. ruža o 17:15.
 • Spovedanie je v pondelok – sobotu polhodinu pred každou sv. omšou.
 • Farská kancelária je v pracovné dni od 16:00 do 17:00.
 • V utorok 17.11. slávime sviatok sv. Alžbety, patrónky Košíc – pri tejto príležitosti vám požehnáme chlieb, ktorý prinesiete do kostola na sv. omšu.
 • V piatok 20.11. budeme sláviť spomienku na bl. Annu Kolesárovú.
 • V sobotu 21.11. na spomienku na obetovanie Panny Márie bude ráno o 6:30 slávnostné večeradlo (vysiela sa prostredníctvom YouTube).
 • V nedeľu 22.11. budeme sláviť sviatok Krista Kráľa – v závere sv. omše budeme môcť získať milosť úplných odpustkov za účasť na modlitbe zasvätenia sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 • V nedeľu 22.11. bude zbierka na výdaje kostola. Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.
 • Upratovanie kostola má na starosti 8. skupina – PBZ za službu farskému spoločenstvu.
 • Rodičom prvoprijímajúcich detí a birmovancom posielame e-mailovou poštou pravidelné podnety k rodinnej katechéze a domácej príprave na prijatie sviatostí.
 • Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.
 • Od budúceho týždňa budeme na youtubovom kanáli vysielať iba nedeľné sv. omše o 8:30 a slávnostné večeradlá.
 • Ďalšie informácie nájdete vo farskom bulletine:
Share

You may also like...