Prvoprijímajúce deti

25.6. štvrtok – nácvik slávnosti:

 • 16:30 nácvik pre deti zo ZŠ Krosnianska 2 a 4
 • 17:30 nácvik spevov so všetkými prvoprijímajúcimi deťmi
 • počas nácviku spovedanie rodičov
 • 18:00 sv. omša s rodinami prvoprijímajúcich detí
 • 18:45 nácvik pre deti z ostatných škôl

26.6. piatok – prvá spoveď detí a fotografovanie detí v albách:

 • 16:00 spovedanie detí – ZŠ Krosnianska 2
 • 16:15 spovedanie detí – ZŠ Krosnianska 4
 • 16:30 spovedanie detí – ZŠ Fábryho
 • 16:45 spovedanie detí – ZŠ Ľ. Fullu
 • 17:00 spovedanie detí – ZŠ Postupimská a iné
 • 17:30 spovedanie rodín prvoprijímajúcich detí
 • 19:00 upratovanie kostola

27.6. sobota – slávnosť prvého sv. prijímania:

 • 9:00 ZŠ Krosnianska 2 a 4
 • 11:00 ostatné školy

29.6. pondelok – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla – slávnosť Te Deum

Pri pondelkovej sv. omši o 18:00 sa s deťmi poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý školský rok – miesto v predných laviciach bude pri večernej omši vyhradené pre prvoprijímajúce deti v albách.

5.7. nedeľa – slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Odovzdanie pamätných listov z prvého sv. prijímania prvoprijímajúcim deťom bude v nedeľu 5. júla. Deti prídu na sv. omšu o 9:30 v albách, prevezmú si pamätné obrázky a vrátia alby.Share

You may also like...