Farské oznamy 5.-11. február

MANŽELSKÝ VEČER – v rámci Národného týždňa manželstva pozývame manželov na jeho slávnostné otvorenie v pondelok 12.2. o 19:00 formou svätovalentínskej večere a tanečného večera v pastoračnom centre – prihlásiť sa treba týždeň vopred

ŠKOLA PANNY MÁRIE – počas troch pôstnych nedieľ vždy od 16:00 do 18:00 ponúkame pre deti školského veku evanjelizačný program Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorý je určený pre deti i celé rodiny – prihláste sa počas tohto týždňa prostredníctvom online formulára: https://forms.gle/wBa9fAxfeHoWhBUM8

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – na prvú nedeľu o 16:45 je stretnutie Ružencového bratstva spojené s výmenou ružencových tajomstiev, následne o 17:30 bude pobožnosť k Božskému Srdcu

ADORÁCIA – je každý pracovný deň od 15:45 do 17:45 a v nedeľu 11.2. bude zmierna poklona počas celého popoludnia od 12:30 do 17:30 – prosíme, aby ste sa počas týždňa zapísali na konkrétny čas

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v pastoračnom centre

PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – každý štvrtok o 18:00 pozývame rodiny na sv. omšu za účasti detí, vo štvrtok 8.2. bude o 17:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti zo ZŠ Postupimská a zo škôl mimo nášho sídliska

POMAZANIE CHORÝCH – v piatok 9.2. pri sv. omši o 15:00 vyslúžime sviatosť pomazania chorých tým, ktorí nebezpečne ochoreli a sú sviatostne zmierení

UPRATOVANIE – prosíme vás o pomoc pri upratovaní kostola v piatok po večernej omši – t.č. je 8 upratovacích skupín so zníženým počtom členov, preto sme vďační za každého dobrovoľníka, ktorý bude ochotný posilniť tieto skupiny a vytvoriť i ďalšie upratovacie tímy – pozývame všetkých dospelých, osobitne mladých a ďakujeme vám za vnímavé srdce a starostlivý vzťah k posvätnému priestoru – prihláste sa v sakristii

KARNEVAL – v sobotu 10.2. pozývame rodiny spolu s deťmi na karneval v pastoračnom centre so začiatkom o 14:00

PÚŤ DO POĽSKA – v máji t.r. vás pozývame na farskú púť do Gietrzwaldu a Gdańska, označovaných ako poľské Lurdy a poľské Benátky, prihlásiť sa treba počas februára – bližšie informácie sú v bulletine:

Share

You may also like...