Farské oznamy – 2. pôstny týždeň

KRÍŽOVÉ CESTY – sú v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00 – rozpis predmodlievajúcich skupín je zverejnený v bulletine

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – bude hneď po krížovej ceste a po nej výmena ružencových tajomstiev

SEČOVSKÁ POLIANKA – na budúcu nedeľu 12.3. nás navštívia rodáci vášho bývalého duchovného otca Jána Urbana, ruženčiari zo Sečovskej Polianky, s prosbou o finančnú pomoc pri oprave kostola, budete ich môcť podporiť pri východe z kostola

https://rimkatsp.sk/podpora/financna-pomoc/

PÔSTNA PONUKA – vzadu vedľa sakristie dávame do vašej pozornosti:

  • veľkonočné sviece – paškáliky – ktoré využijete pri obnove krstných sľubov na veľkonočnú vigíliu a potom doma pri rodinnej modlitbe
  •  novény – za deti k rodičom sv. Terézie z Lisieux, k sv. Terezke za oslobodenie od strachu a novénu matiek k sv. Monike
  •  veľkonočné venčeky, ktoré pripravili mladí na stretkách
  •  knihu krížových ciest s hudobným CD od tvorivej skupiny Poetica musica
Share

You may also like...