Farské oznamy – 1. pôstny týždeň

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou, na prvý štvrtok aj večer o 20:00 a na prvý piatok od 17:00

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom o 20:00 sa koná zmierna eucharistická poklona, počas ktorej možno prijať sviatosť zmierenia

MODLITBOVÉ VEČERADLO – na prvú sobotu bude ráno 6:30

KRÍŽOVÉ CESTY – počas celého Pôstu je pobožnosť krížovej cesty:

  • vo štvrtok o 17:30 sa modlia rodiny s deťmi,
  • v piatok o 17:15 sa predmodlieva Bratstvo Božského Srdca  
  • v nedeľu o 15:00 ju povedie Ružencové bratstvo

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – bude po krížovej ceste a po nej výmena ružencových tajomstiev

KOŠÍČEK NA MILODARY – vzhľadom na 4-násobné navýšenie zálohových platieb za energie za kostol a pastoračné centrum vás prosíme o finančnú podporu – v piatkové dni bude košíček na milodary využitý na posilnenie týchto splátok – ďakujeme za vašu pomoc

PÚŤ DO SV. ZEME – v nedeľu 5.3. po sv. omši, ktorá je o 8:00, odchádza spred kostola autobus s pútnikmi do Svätej Zeme na letisko v Budapešti, preto vás prosíme, aby ste pri parkovaní vozidiel nechali voľné miesto pre autobus v blízkosti vchodu do pastoračného centra

Share

You may also like...