Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry,

je tu deň, ktorý patrí Pánovi. Nevieme si predstaviť týždeň bez nedele. Bez nej by nebol úplný. Je tu deň, keď Pán napĺňa kalich nášho srdca svojou láskou až po okraj. V nedeľu prežívame Pánovu blízkosť o čosi ľahšie a intenzívnejšie. Otvorenie knihy Svätého písma pri rodinnej modlitbe a ešte viac otvorenie srdca Ježišovmu slovu života môže i nás priviesť ku skúsenosti učeníkov v Emauzách a rozpáliť srdce, ako učeníkom v Emauzách, ako sv. Augustínovi, či sv. Kataríne Sienskej alebo sv. Margite Alacoque… Boh hovorí s nami, pretože chce vstúpiť do našich nechápavých a ťarbavých sŕdc, aby z nich prehovoril rečou svojej dokonalej lásky k ďalším srdciam. Nedeľa je deň, keď sme pozvaní hovoriť viac spolu – nie iba medzi sebou, ale predovšetkým s Bohom, aby sme si osvojili jeho reč lásky, ktorej každý rozumie.

Pápež František nás pozval, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Je to modlitba, v ktorej komunikujeme s Pannou Máriou, nechávame sa ňou viesť k Ježišovi, spoznávame ho s ňou, učíme sa od nej vidieť ho a milovať. Máj nazývame mesiacom lásky – nech nám ňou Ježiš zapáli srdcia, keď ho budeme počúvať pri čítaní Božieho slova a kontemplovať pri modlitbe ruženca.

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pripojme sa v modlitbe k tomuto úmyslu Cirkvi.

Nech Boh svojou láskou pretvára naše srdcia! Prajem vám, aby vašou láskou hovoril k svetu a písal evanjelium milosrdenstva, ktoré budú ľudia vo vašej blízkosti chcieť počúvať a odovzdávať ďalej s radosťou a nadšením. Požehnanú nedeľu +!

Váš duchovný otec Aurel

You may also like...

2 komentáre

 1. Milovaný Otecko Nebeský ! Ďakujem Ti za všetky Tvoje dary ktoré si nám, aj mne dal.
  Obzvlášť teraz za májové pobožnosti a tak
  aj Najsv.Oltarnu Sviatosť a drahú našu Matičku, Pannu Máriu, kňazov…Ďakujem Ti
  za to, že si ma stvoril a priviedol ku sebe a tak
  Ti môžem slúžiť. FIAT. A❤M❤E❤N❤!

 2. A ešte dodatok. Ďakujem Vám pán farár
  za Vaše slová. Tak nech Boh píše v našich 💕,
  svojich detí, slová Evanjelia. Boh Vás žehnaj,
  a podaruj nám takych podobných a mnohých nových kňazov. A❤M❤E❤N❤ !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *