Časy bohoslužieb v 3. veľkonočnom týždni

27.4. Pondelok 18:00 sv. omša a pobožnosť za duchovné povolania

28.4. Utorok18:00 sv. omša a pobožnosť za duchovné povolania

29.4. Stredasv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy

18:00 sv. omša a pobožnosť za duchovné povolania

30.4. Štvrtok18:00 sv. omša, 20:00 adorácia Hora sancta

1.5. Piatok sv. Jozefa, robotníka

18:00 sv. omša s prvopiatkovou pobožnosťou a otvorenie mariánskeho mesiaca

2.5. Sobota8:30 mariánske večeradlo a sv. omša – o. arcibiskup Bernard Bober

3.5. Nedeľa Dobrého Pastiera

8:30 sv. omša – o. biskup Marek Forgáč

9:30 májová pobožnosť k P. Márii a prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu

Share

You may also like...