NEDEĽNÝ POZDRAV 22.3.2020

Drahí bratia a sestry, povolaní žiť ako deti svetla!

Počas jednej z našich farských pútí som v navštívenom sanktuáriu objavil nápis, ktorý mi ostal v pamäti: „Nehovor Bohu, aký veľký je tvoj problém, ale povedz svojmu problému, aký veľký je tvoj Boh!“

Boh nám daroval túto nedeľu, ktorú cirkevná tradícia nazýva radostná, ale tento rok sa nám pre ňu núkajú skôr iné prívlastky. Poznačení atmosférou bolestných dôsledkov vírusovej pandémie si priznávame, že nám v tejto situácii radosť chýba, ako víno v Káne. Preto ešte viac, než inokedy, máme potrebu ísť k Ježišovi a urobiť, čo nám povie. Povzbudzujem Vás k spoločnému stretnutiu pri rodinnej liturgii slova vo Vašom domácom prostredí, aby predtým, než si sadnete k nedeľnému obedu, Vás Pán navštívil a spojil pri rodinnej modlitbe a počúvaní Božieho slova. Môžete si poslúžiť pomôckou na tomto linku:

https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.p%C3%B4stnu-nede%C4%BEu-A.pdf

V náročnosti týchto dní si potrebujeme navzájom povedať, aký je náš Boh, ktorý nehľadí ako človek a svojím slovom sa chce dotknúť našich očí, aby očistil náš pohľad na skutočnosti, ktorými sme navštívení. Dovoľme, aby nás tento verný Pastier, viedol silou a svetlom svojho slova. Nebojme sa umyť v prameni jeho milosrdenstva a vierou vidieť, aký je náš Boh. V dôvere Božieho dieťaťa mu so sv. Editou Steinovou povedzme: „Nie som azda Tvoje dieťa? Si Otcom Múdrosti a mojím Otcom. Aj keď ma povedieš nocou, povedieš ma k sebe.“

V túto nedeľu Vás večer o 18:00 pozývam k duchovnému zjednoteniu sa farskej rodiny pri sv. omši, ktorú bude z nášho kostola vysielať v priamom prenose Rádio Lumen. Pripájam text krížovej cesty, ktorú som dostal od našej farníčky Márie k súčasnej pandémii:

S prianím požehnanej nedele v radosti z Pána, ktorý nám neprestane byť blízky, Vám v modlitbe žehná

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...