Farské oznamy 1.-9. jún

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA – v pondelok 3.6. slávime 17. výročie posviacky nášho farského kostola, za účasť na svätých omšiach môžeme v tento deň získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok

SVETIELKO – v utorok 4.6. bude stretnutie pre mamky s deťmi o 10:00 formou mamičkovskej kaviarne

GYMES – Gymnázium sv. Edity Steinovej vyhlasuje výberové konanie na pozíciu školníka – prihlášky treba doručiť do 4.6.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – výmena ružencových tajomstiev bude na prvú nedeľu o 16:45 a v stredu 5.6. popoludní pozývame všetkých členov ružencového bratstva na duchovnú obnovu s pátrami dominikánmi pri sv. omši o 15:00 a po nej v pastoračnom centre

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu 5.6. pozývame rodiny spolu s deťmi na modlitbu ruženca formou večeradla

HORA SANCTA – vo štvrtok 6.6. je o 20:00 zmierna adorácia s možnosťou sv. spovede

SVIATOK NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO – slávime v piatok 7.6. – je to deň modlitieb za posvätenie kňazov a pri sv. omšiach sa koná odprosujúca pobožnosť, pri ktorej môžeme za úkon zadosťučinenia modlitbou Najmilší Ježišu získať milosť úplných odpustkov

MODLITBOVÉ VEČERADLO – bude v sobotu 8.6. na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie o 6:30

DEŇ RODINY – v nedeľu 9.6. budeme sláviť celokošický deň rodiny, ktorý sa začne rodinným večeradlom a sv. omšou s otcami biskupmi o 15:00 v katedrále, ktorej prípravou je poverená naša farnosť, v tento deň pozývame všetky rodiny na rodinnú sv. omšu do katedrály, zároveň prosíme všetkých malých i veľkých, aby prišli posilniť rodinný zbor spevmi a hrou na hudobné nástroje pri sv. omši, pred ktorou sa spolu s rodinami budeme modliť rodinné večeradlo o 14:15 a pri sv. omši si jubilujúci manželia slávnostne obnovia manželské sľuby

POBOŽNOSTI K BOŽSKÉMU SRDCU – v týchto dňoch sa modlime za návštevu slovenských biskupov u Sv. Otca – pripojme sa k tomuto úmyslu i pri júnových pobožnostiach k Božskému Srdcu, ktoré sú v našom kostole vo všedných dňoch pri ukončení eucharistickej poklony pred večernou sv. omšou

ZÁPIS NA BIRMOVKU A PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sv. prijímanie v šk. roku 2024/2025, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku a zároveň pozývame mladých, ktorí sa chcú pripraviť na birmovanie v šk. roku 2024/2025, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku

Share

You may also like...