Farské oznamy 20.-31. máj

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – bude v pracovné dni ako zvyčajne – po popoludňajšej omši do večernej

SVETIELKO – v utorok 21.5. o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi do pastoračného centra na stretnutie s témou: V čom môže byť pre nás Panna Mária inšpiráciou? – v utorok 28.5. o 9:30 pozývame mamky na swap hračiek: na stretnutie prineste hračky, ktoré už nepotrebujete, aby ste si ich mohli navzájom vymeniť

PÚŤ DO POĽSKA – odchod autobusu je v stredu 22.5. ráno o 6:00 spred kostola

STRETNUTIE MUŽOV – vo štvrtok 23.5. o 19:00 pozývame mužov na stretnutie v pastoračnom centre s biblistom Róbertom Lapkom na tému: Hnev – pozitívna a negatívna emócia v živote muža

ZBIERKA – v nedeľu 26.5. je mesačná zbierka na opravné práce v kostole – Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – je každý deň pri večernej sv. omši – povzbudzujeme vás aj doma v rodinách k májovej pobožnosti k Panne Márii

SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI – vo štvrtok 30.5. je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6:30, 15:00, 16:30, 18:00 – za účasť na speve eucharistického hymnu pri adorácii v závere sv. omší môžeme získať úplné odpustky – sv. omše v predvečer sviatku budú z prikázanej slávnosti

EUCHARISTICKÁ PROCESIA – bude vo štvrtok pri večernej sv. omši, o prípravu vonkajších oltárikov prosíme modlitbové spoločenstvá: Bratstvo Božského Srdca, Ružencové bratstvo, Modlitby matiek a večeradlové skupiny – rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme, aby deťom pripravili košíky s lupienkami kvetov do procesie

DEŇ RODINY – 9. júna budeme sláviť celokošický deň rodiny, ktorý sa začne rodinným večeradlom a sv. omšou s otcami biskupmi o 15:00 v katedrále, ktorej prípravou je poverená naša farnosť, v tento deň pozývame všetky rodiny na rodinnú sv. omšu do katedrály, zároveň prosíme všetkých malých i veľkých, aby prišli posilniť rodinný zbor spevmi a hrou na hudobné nástroje pri spoločnom nácviku vo štvrtok 30.5. o 16:45 v pastoračnom centre

AD LIMINA – v týchto dňoch sa modlime za júnovú návštevu slovenských biskupov u Sv. Otca – pripojme sa k tomuto úmyslu pri májových a júnových pobožnostiach

MODLITBA ZA POKOJ V NÁRODE:

Všemohúci Bože, ty si stvoril ľudí, aby v pokoji žili na Zemi a zveľaďovali všetko, čím si naplnil ich život; všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji; vypočul si tých, čo ti s dôverou prednášali svoje prosby, a požehnával si každého, kto v pokore žiadal o tvoju milosť. Preto ti dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za našu krajinu: aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti zvíťazili nad ohováraním a korupciou; aby naši verejní predstavitelia spojili sily v boji so zlom a každou neprávosťou; aby sme všetci hľadali spoločné dobro, zastali sa najslabších, pomohli chudobným a žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny, ktorej pravý domov nájdeme len v tebe, nebeský Otče. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Share

You may also like...