Farské oznamy 4.-10. marec

PÔSTNE KILO – ďakujeme všetkým, ktorý ste priniesli ako obetný dar kilo trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi – zároveň dávame do vašej pozornosti možnosť zakúpiť si výrobky od mamičiek v núdzi na podporu OZ Maják nádeje

VEĽKONOČNÉ PERNÍČKY – sú vám k dispozícii po sv. omšiach vedľa sakristie 

KRÍŽOVÁ CESTA – je v nedeľu o 15:00 a v piatok o 17:15

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – stretnutie s výmenou ružencových tajomstiev na prvú nedeľu je po krížovej ceste

ŠKOLA PANNY MÁRIE – v nedeľu o 16:00 pozývame rodiny do pastoračného centra na evanjelizačný program Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti školského veku

STAROSTLIVOSŤ O DETI – rodičom detí predškolského veku dávame do pozornosti ponuku stráženia detí s prvkami Montessori

2 % – OZ Deti – mládež – rodina, ktoré organizuje v našej farnosti podujatie pre rodiny a deti – ako napríklad letný tábor a pod. – sa uchádza o 2 % z vašich daní – tlačivá nájdete vzadu na policiach pre časopisy – ďakujeme za vašu podporu

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v pastoračnom centre na tému Prežívanie Pôstu v rodine

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu si pri večernej omši si pripomenieme ďalšiu zo 7 bolestí a 7 radostí sv. Jozefa – pripojte sa k stredajšej modlitbe k sv. Jozefovi i doma v rodinách

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – počas pracovných dní je od 15:30 do večernej omše, štvrtkovú adoráciu obetujeme za duchovné povolania a za slovenských biskupov zídených na duchovných cvičeniach v Lorinčíku

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ – v sobotu 9. marca o 10.00 bude v katedrále sv. omša za zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti 100 rokov od narodenia a za zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti 90 rokov od narodenia – pozývame vás na spomienkovú slávnosť na našich zosnulých pastierov

PÔSTNA POLIEVKA – v nedeľu 10. marca vás po sv. omšiach pozývame do pastoračného centra na pôstnu polievku – účastníci svojím milodarom podporia ľudí v núdzi, stačí ak im venujete sumu, ktorú by ste vynaložili na nedeľný obed pre vašu rodinu – prihlásiť sa treba najneskôr do piatku vložením prihlasovacieho lístka do označenej schránky

MILODAR PRE KLÁŠTOR  – v nedeľu 10. marca nás navštívi sestra Faustína z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva s prosbou o milodar na opravu kláštora – podporiť ich rehoľu budete môcť dopoludnia po sv. omšiach

BULLETIN – ďalšie informácie nájdete vo farskom bulletine

Share

You may also like...