Farské oznamy 11.-17. marec

KRÍŽOVÁ CESTA – je v nedeľu o 15:00 a v piatok o 17:15

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU – veľkonočné spovedanie začne na budúcu nedeľu po krížovej ceste – ako je to uvedené v bulletine

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – počas pracovných dní je od 15:30 do večernej omše

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v pastoračnom centre

MODLITBOVÉ VEČERADLO – bude v stredu 13. marca o 17:00

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu si pri večernej omši si pripomenieme ďalšiu zo 7 bolestí a 7 radostí sv. Jozefa – pripojte sa k stredajšej modlitbe k sv. Jozefovi i doma v rodinách

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE RODINY – v sobotu 16. marca pozývame rodiny na pôstnu duchovnú obnovu od 10:00 – program je vo farskom bulletine

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA – 19. marca na sviatok sv. Jozefa pozývame mužov na miništrovanie pri večernej omši pri príležitosti sviatku patróna manželov a ochrancu rodín

MILODAR PRE KLÁŠTOR  – v závere sv. omší v nedeľu 10. marca sa nám prihovorí sestra Faustína z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva s prosbou o milodar na opravu ich kláštora – podporiť ich finančným milodarom môžete pri vychádzaní z kostola alebo vkladom na účet uvedený na letáčikoch, ktoré vám ponúkne sestrička

Share

You may also like...