Farské oznamy 18.-24. marec

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou a od tejto nedele začíname predveľkonočné spovedanie:

17.3. Piata pôstna nedeľa 16:00 – 18:00

23.3. Sobota pred Palmovou nedeľou 16:00 – 18:00

24.3. Palmová nedeľa 16:00 – 18:00

25.-27.3. Pondelok, utorok a streda vo Svätom týždni 16:00 – 18:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je počas pracovných dní od popoludňajšej sv. omše až do večernej

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA – v utorok 19. marca na sviatok sv. Jozefa pozývame mužov na miništrovanie pri večernej sv. omši pri príležitosti patróna manželov a ochrancu rodín  

KRÍŽOVÁ CESTA – je v nedeľu o 15:00 a v piatok o 17:15

ZBIERKA NA KOSTOL – na Palmovú nedeľu 24. marca je pravidelná zbierka na investičné výdaje kostola – Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom 

POŽEHNANIE RATOLESTÍ – na budúcu nedeľu si prineste so sebou na požehnanie ratolesti – bahniatka, halúzky alebo palmové listy – požehnaním ratolestí na pamiatku Pánovho vstupu do Jeruzalema začneme slávenie Svätého týždňa  

VEĽKONOČNÉ PERNÍČKY – kúpou tradičných furčianskych perníčkov podporujete zabezpečenie chodu kostola a údržbu pastoračného centra

2 %  – OZ Deti–mládež–rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre deti a rodiny sa uchádza o poukázanie 2 % zaplatenej dane – v minulom roku finančne podporilo letný tábor pre deti, nákup hudobných nástrojov pre mládežnícky a rodinný zbor a inštaláciu ozvučenia a videoprojekcie v pastoračnom centre –  tlačivá nájdete vo vstupnej predsieni na policiach pre tlačoviny – vopred ďakujeme za vašu pomoc

LETNÝ TÁBOR – opravujeme informáciu zverejnenú v bulletine a oznamujeme rodinám, že letný tábor organizujeme v spojení so spoločenstvom Fatima od 8. do 13. júla v hoteli Javorná v Rekreačnom stredisku Drienica, prihlásiť sa naň môžu nielen deti, ale i celé rodiny prostredníctvom formulára:

https://forms.gle/Db6GemBXp5GScdiu6 (info: taborfatima@gmail.com)

Share

You may also like...