SVÄTÝ TÝŽDEŇ

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU:  

23.3. Sobota                         16:00 – 18:00

24.3. Palmová nedeľa          16:00 – 18:00

25.3. Pondelok Sv. týždňa    16:00 – 18:00

26.3. Utorok vo Sv. týždni    16:00 – 18:00

27.3. Streda vo Sv. týždni     16:00 – 18:00

ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ:

28.3. ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

9:30 svätenie olejov v katedrále

18:00 svätá omša v kostole

29.3. PIATOK UTRPENIA PÁNA            

15:00 obrady utrpenia a smrti Pána

18:30 krížová cesta v lesoparku

30.3. SVÄTÁ SOBOTA

8:00 ranné chvály pri Božom hrobe

18:00 vešpery a ukončenie adorácie

18:30 veľkonočná vigília

31.3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – sv. omše o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

1. 4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK – sv. omše o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

30.3. sobota 14:00, 15:00, 16:00 v kostole

31.3. nedeľa 6:00 v kostole

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA VO SV. TÝŽDNI

– vo štvrtok po sv. omši na pamiatku Pánovej večere bude pri bočnom bohostánku večerné bdenie, tzv. Svätá hodina v Getsemany

– v piatok po skončení obradov bude nepretržitá adorácia v kaplnke Božieho hrobu v pastoračnom centre až do sobotných vešpier

KRÍŽOVÁ CESTA

– na Palmovú nedeľu o 15:00

– na Veľký piatok o 18:30 so začiatkom pri vonkajšom kríži pred kostolom smerom ku krížu v lesoparku, v prípade nepriaznivého počasia bude krížová cesta v kostole

ZBIERKA NA KOSTOL

na Palmovú nedeľu 24. marca je pravidelná zbierka na investičné výdaje kostola, podporiť ju môžete milodarom na farský účet IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 – Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom

2 %  

OZ Deti–mládež–rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre deti a rodiny sa uchádza o poukázanie 2 % zaplatenej dane – v minulom roku finančne podporilo letný tábor pre deti, nákup hudobných nástrojov pre mládežnícky a rodinný zbor a inštaláciu ozvučenia a videoprojekcie v pastoračnom centre –  tlačivá nájdete vo vstupnej predsieni na policiach pre tlačoviny – vopred ďakujeme za vašu pomoc

LETNÝ TÁBOR

organizujeme ho v spojení so spoločenstvom Fatima od 8. do 13. júla 2024 v hoteli Javorná v Rekreačnom stredisku Drienica, prihlásiť sa naň môžu nielen deti, ale i celé rodiny prostredníctvom online formulára https://forms.gle/Db6GemBXp5GScdiu6 (info: taborfatima@gmail.com)

Share

You may also like...