VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

VEĽKONOČNÝ PONDELOK – sv. omše budú ako v nedeľu: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu o 16:15 pozývame rodiny spolu s deťmi na modlitbu ruženca formou detského večeradla

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – vo veľkonočnom týždni:

  • vo štvrtok o 20:00 Hora sancta
  • na prvý piatok adorácia od popoludňajšej sv. omše do večernej
  • na prvú sobotu ráno o 6:30 formou večeradla
  • na prvú nedeľu o 15:00 Hodina milosrdenstva s prvonedeľnou pobožnosťou

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – stretnutie s výmenou ružencových tajomstiev na prvú nedeľu bude po Hodine milosrdenstva

PÚŤ DO KRAKOWA – na prvú májovú sobotu 4.5. vás pozývame na Púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe, prihlasovanie je v sakristii

BULLETIN – viac informácií nájdete vo farskom bulletine:

Share

You may also like...