Farské oznamy 25. apríl – 1. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou od pondelka do soboty. 

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – Dnes (24.4.) o 15:00 bude modlitba v Hodine Milosrdenstva spojená s adoráciou.

ADORÁCIA – Eucharistická adorácia bude od pondelka do piatku po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše.

SYNODÁLNE SPOLOČENSTVO – V stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí chcú mať účasť na synode vyhlásenej pápežom Františkom na stretnutie v pastoračnom centre.

POBOŽNOSŤ NA PRVÚ NEDEĽU – bude 1.5. o 17:30, pred tým o 16:45 bude stretnutie ružencového bratstva s výmenou tajomstiev

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA – Pravidelná zbierka na kostol je dnes (24.4.). Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii.

OZNAM OTCOV BISKUPOV SLOVENSKA

„Drahí bratia a sestry,
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

FARSKÁ PÚŤ V ROKU RODINY – V dňoch 27. – 29. mája vás pozývame na púť do Poľska, v rámci ktorej navštívime: Horu sv. Anny, Baziliku Panny Márie na Jasnej Hore a Katedrálu Sv. Rodiny v Częstochowej, Centrum sv. Jána Pavla II. a Kostol Sv. Rodiny v Krakowe. Bližšie informácie nájdete v bulletine a na webovej stránke.

2% Z DANE – Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete v kostole pri časopisoch a na webovej stránke.

TLAČIVO – VYHLÁSENIE o poukázaní 2 % z dane

VÝSTAVA O SV. EDITE STEINOVEJ – Pozývame vás na výstavu, ktorú pripravili učitelia a študenti nášho gymnázia v synagóge na Zvonárskej ulici. Bližšie informácie o jej konaní sú uvedené na plagáte.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU o sv. Edite Steinovej

Share

You may also like...