Farské oznamy 2. – 8. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Cez týždeň sú sv. omše v zvyčajných časoch. V sobotu nebude ranná sv. omša o 6:30.

Sviatosť zmierenia v tomto týždni vysluhujeme od pondelka do štvrtka, polhodinu pred sv. omšami a večer od 17:00 do 18:00. Na prvý piatok spovedať nebudeme z dôvodu prvej spovede detí! Z dôvodu chorôb budeme spovedať iba dvaja, preto vás veľmi prosíme, aby ste spoveď neodkladali na posledné dni v týždni a na posledné minúty pred začiatkom sv. omší. 

ADORÁCIA -Eucharistická adorácia po popoludňajších sv. omšiach v tomto týždni nebude. V štvrtok od 20:00 do 21:00 bude adorácia Hora Sancta.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE – V sobotu pri sv. omšiach o 8:30 a 10:30 nás čaká slávnosť prvého svätého prijímania. V piatok popoludní bude prvá spoveď detí podľa rozpisu v bulletine. Od pondelka do štvrtku od 16:00 budú v kostole nácviky detí podľa rozpisu v bulletine.

UPRATOVANIE KOSTOLA – Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby v piatok po večernej sv. omši poupratovali kostol a pripravili ho tak na slávnosť prvého svätého prijímania.

PRVÁ SOBOTA – Budúca sobota je prvou sobotou v mesiaci máj. Večeradlo bude o 17:00.

SYNODÁLNE SPOLOČENSTVO – V stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí chcú mať účasť na synode vyhlásenej pápežom Františkom na stretnutie v pastoračnom centre.

POBOŽNOSŤ NA PRVÚ NEDEĽU – bude dnes (nedeľa) o 17:30, pred tým o 16:45 bude stretnutie ružencového bratstva s výmenou tajomstiev.

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA – Na budúcu nedeľu 8.5. bude zbierka na potreby kňazského seminára v Košiciach. Zároveň je v kňazskom seminári deň otvorených dverí so začiatkom o 11:00. Srdečne pozývame hlavne rodiny s deťmi na bohatý program. Bližšie informácie v bulletine.

PERNÍKY KU DŇU MATIEK – Dnes aj na budúcu nedeľu vám pri východe z kostola ponúkame medovníky, ktorými môžete obdarovať svoje mamy. Kúpou perníkov podporíte našu farnosť.

FARSKÁ KANCELÁRIA – V tomto týždni bude farská kancelária zatvorená. Úradné záležitosti vybavte s kňazom po sv. omši. Úmysly sv. omší na mesiace júl a august budeme zapisovať od 9. mája.

STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV – Vo štvrtok po večernej sv. omši v pastoračnom centre bude informačné stretnutie rodičov birmovancov. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. 

OPRAVY V BULLETINE – V bulletine z minulého týždňa bol chybný rozpis predmodlievania ruženca. V tomto týždni sa predmodlieva ruža č. 2.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI – Počas mesiaca máj sa pri večerných sv. omšiach budeme modliť májovú pobožnosť.

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA – Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii.

Share

You may also like...