Farské oznamy 25.-31. október

SPOVEDANIE – pred sviatkom Všetkých svätých vás pozývame k sviatosti zmierenia, aby sme od 1. do 8. novembra mohli vyprosovať úplné odpustky pre zosnulých – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše

MODLITBA RUŽENCA – je v poslednom októbrovom týždni každý deň o 17:15, vedie ju 2. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA – vedie 6. skupina

MISIJNÁ NEDEĽA – 24.10. sa pri sv. omšiach koná zbierka na misie

ZBIERKA NA KOSTOL – v poslednú októbrovú nedeľu prosíme o podporu zbierky na kostol, ďakujeme za každý milodar – naším najbližším zámerom je doplniť chýbajúce lavice na chóre a pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu; prispieť môžete priamo na účet farnosti použitím uvedeného QR kódu:

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ – (Z: režim ZÁKLAD, O: režim OČKOVANÍ + DETI):

PONDELOK – PIATOK: 6:30/Z – 15:00/Z – 18:00/Z

SOBOTA: 6:30/Z – 18:00/Z

NEDEĽA: 6:30/Z – 7:30/O – 8:30/Z – 9:45/O – 11:00/Z – 18:00/O

  1. NOVEMBER – slávnosť Všetkých svätých: 6:30/Z – 7:30/O – 8:30/Z – 9:45/O – 11:00/Z – 18:00/O
  2. NOVEMBER – spomienka na všetkých zosnulých: 6:30/Z – 8:00/Z – 15:00/Z –16:30/Z – 18:00/Z

ZMENA ČASU – v noci z 30. na 31. októbra sa mení čas – v nedeľu o 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času

Share

You may also like...