Farské oznamy 7.-13. november

PRVÁ NEDEĽA – spoločná modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev je o 1645 a o 17:30 je zasväcujúca pobožnosť k Božskému Srdcu

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – bude vo všedné dni okrem stredy (od 15:30 do večernej omše)

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu o 16:15 pozývame rodiny s deťmi na modlitbu ruženca formou detského večeradla spolu s deťmi s našej materskej škôlky sv. Bernadety

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je vo štvrtok o 18:00 – pred ňou je od 17:30 nácvik omšových spevov s deťmi

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok 10.11. o 17:00 je pre rodiny detí zo ZŠ Ľ. Fullu – rodičia v pastoračnom centre a deti v katechetickej miestnosti

MLÁDEŽNÍCKE STRETKÁ – sú v piatky (mládež ZŠ) a nedele (mládež SŠ) po večernej omši

ADSM – sa koná v Snine 19.11. – informácie a prihlasovanie:

ZBOR SV. JOZEFA – má stretnutie v pondelok o 19:00 a v stredu o 18:00

SVETIELKO – v stredu o 9:30 pozývame do pastoračného centra mamky s deťmi na stretnutie s prednáškou na tému Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, hosťom je Zuzana Rigdová z PloDaru

UPRATOVANIE KOSTOLA – v sobotu 12.11. od 8:00 vás pozývame na veľké jesenné upratovanie kostola a jeho okolia, privítame mladých mužov a ženy ochotných pomôcť

INTENCIE – zapisovanie úmyslov na sv. omše je možné v kancelárii vždy na dva mesiace vopred (s výnimkou jubileí, ktoré sa dajú rezervovať skôr)

KALENDÁRE – do vašej pozornosti dávame ružencové kalendáre a knihu zamyslení nad evanjeliom na každý deň na rok 2023 – sú v kútiku vedľa sakristie

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA – od dnešnej do budúcej nedele vám dávame do pozornosti podujatia v rámci FSU:

KRÁĽOVSKÝ OBED – na konci liturgického roka vás všetkých srdečne pozývame na spoločný obed v pastoračnom centre v nedeľu Krista Kráľa 20.11. po dopoludňajších omšiach – prihlasovacie lístky nájdete vzadu na policiach – tešíme sa na spoločné stretnutie

FARSKÁ PÚŤ – v čase jarných prázdnin 5.-12. marca 2023 vás pozývame na farskú púť do Svätej Zeme, prihlásiť sa treba už teraz do konca novembra; prihlášky na púť sú v sakristii (tu sa treba i zapísať do zoznamu) – tešíme sa na spoločné putovanie na miesta, kde žil náš Pán s nasledovným programom:

1.deň: nočný transfer na letisko do Budapešti, odlet o 09.05 do Tel Avivu, po prílete Ein Karem –
rodisko Jána Krstiteľa, kostol Navštívenia, transfer do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah

2.deň: Po raňajkách prehliadka Betlehema: Bazilika narodenia Pána, Mliečna jaskyňa, popoludní
návšteva Poľa pastierov, večera a nocľah v Betleheme

3.deň: Po raňajkách prehliadka Jeruzalema: Krížová cesta, Bazilika božieho hrobu, Múr nárekov, voľný
čas na nákupy na miestnom bazári, večera a nocľah v Betleheme

4. deň: Po raňajkách presun autobusom do Jeruzalema: prehliadka Olivovej hory: Betfage, Pater Noster
– kostol Otče náš, Dominus flevit, Getsemanská záhrada, večera a nocľah v Betleheme

5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Haify, prehliadka kostola Stella Maris,obnova manželských
sľubov v Káne Galilejskej, Nazaret: prehliadka Baziliky Zvestovania a Kostola sv. Jozefa, večera a
nocľah v Nazarete.

6. deň: Po raňajkách Hora Tábor, presun autobusom do okolia Genezaretského jazera, obed v reštaurácii
pri jazere – ryba sv. Petra, po obede prehliadka hory Blahoslavenstiev, Tabgha, Kafarnaum, večera a
nocľah v Betleheme.

7. deň: Po raňajkách Betánia, prechod údolím Wadi Qelt do Jericha, miesto krstu – obnova krstných
sľubov, kúpanie sa v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme

8. deň: raňajky, Hora Sion: Večeradlo, hrob Dávida, bazilika Usnutia Panny Márie, prehliadka Jaffy,
odlet do Budapešti o 21.10, následný transfer autobusom do Košíc

Pútnicky zájazd je spojený s každodennou svätou omšou.

Cena: 740 €

Cena zahŕňa: transfer na letisko do Budapešti a späť, letenka Budapešť – Tel Aviv – Budapešť, letiskový
poplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym
zariadením v 3* hoteli, polpenzia formou švédskych stolov, sprievodca zájazdu, poistenie proti
insolventnosti
Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie PANDEMIC 32 EUR, obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 160 USD /platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/

Share

You may also like...