FARSKÉ OZNAMY 10.2. – 16.2.

 • Každý pondelok večer o 18:00 sú z nášho kostola vysielané sv. omše v priamom prenose Rádia Lumen. V pondelok 10.2. bude v našom kostole sláviť večernú sv. omšu o. biskup Marek Forgáč, ktorou otvoríme program Národného týždňa manželstva v našej farnosti.
 • Po tejto sv. omši vás v pondelok o 19:00 pozývame do pastoračného centra na Biblický večer venovaný Príbehu Tobiho a Sáry v strazákonnej knihe Tobiáš, ktorý povedie biblista Róbert Lapko.
 • V utorok 11.2. je 28. svetový deň chorých, v rámci jeho slávenia budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých pri sv. omši o 15:00.
 • 11.2. je zároveň sviatok Lurdskej Panny Márie, preto pozývame rodiny spolu s deťmi na Detské večeradielko v utorok o 16:30.
 • V utorok o 18:00 sme pozvaní do Gr. kat. chrámu Božej Múdrosti na večernú liturgiu a akatist požehnania rodín.
 • V stredu dopoludnia od 9:30 pozývame rodičov s deťmi na stretnutie Svetielko, ktorého hosťom bude kňaz a psychológ Ján Kulan a bude sa venovať téme Psychológia a kresťanský život.
 • Eucharistická poklona je v stredu od 15:30 – zakončíme ju o 17:30 adoráciou za manželov.
 • Manželov pozývame:
  • na slávnosť obnovenia manželských sľubov v stredu pri večernej sv. omši;
  • na tanečný večer v pastoračnom centre vo štvrtok o 19:00;
  • na Valentínsku večeru v piatok o 19:00 v pastoračnom centre, po ktorej bude nasledovať Večer príbehov pre manželov – na Valentínsku večeru sa treba prihlásiť v sakristii – najlepšie hneď a najneskôr do stredy – mužovia pozvite svoje manželky na sviatočný večer.
 • V sobotu dopoludnia o 9:30 pozývame do PC na stretnutie miništrantov a chlapcov, ktorí by sa radi zapojili do tejto služby, oboznámime sa tiež s miništrantskou súťažou, ktorá začala tento mesiac.
 • V sobotu popoludní o 14:00 pozývame deti i s rodičmi na karneval v pastoračnom  centre. Tešíme sa na vašu kreativitu v príprave karnevalových masiek.
 • nedeľu o 9:30 budeme sláviť sv. omšu s kňazom Jozefom Heskem, ktorý je moderátorom rodinného spoločenstva hnutia Svetlo – Život, Domáca cirkev. Po tejto sv. omši pozývame na stretnutie rodín v pastoračnom centre všetkých, ktorí by sa radi zoznámili so životom rodinného spoločenstva alebo túžia po pravidelných rodinných stretnutiach venovaných prehĺbeniu viery.
 • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 2. ruža a upratovanie kostola  5. skupina. PBZ – zároveň pozývame ďalších, ktorí by sa radi pripojili k tejto službe farskému spoločenstvu, či pri upratovaní, predmodlievaní, čítaní Božieho slova, zborovom speve alebo hre na hudobný nástroj pri sv. omšiach.
 • Pri východe z kostola si môžete zobrať tlačivá na poukázanie 2 % dane pre OZ Deti – mládež – rodina, ktoré zastrešuje naše podujatia pre rodiny a deti. Nájdete ho i na našej webovej stránke. Ďakujeme za vašu podporu.
 • Všetci, ktorí sa zúčastníte niektorého z podujatí nášho programu v rámci NTM, si môžete v sakristii vyzdvihnúť špeciálne zľavové kupóny pre rodiny do pizérií CerberosRodinka s platnosťou do konca februára.
 • Na podujatia pripravené počas Národného týždňa manželstva pozývame nielen manželov, ale všetkých, ktorí svojimi postojmi podporujú hodnotu manželstva. Program NTM nájdete v bulletine a na našej webovej stránke.
Share

You may also like...