Farské oznamy 11.-17. september

SV. OMŠE SLÁVIME  

v nedele o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

v pracovné dni o 6:30, 15:00, 18:00

v soboty o 6:30, 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme vo všedné dni polhodinu pred každou sv. omšou

EUCHARISTICKÁ POKLONA je v pracovné dni (pondelok – piatok) po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše (15:45 – 17:45)

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00

BLAHOREČENIE – v túto nedeľu 10.9. o 15:30 odvysiela TV LUX záznam slávnosti blahorečenia rodiny Ulmowcov v Markowej, pozývame vás k duchovnému spojeniu s pútnikmi v Poľsku

SVIATOK PATRÓNKY SLOVENSKA – v piatok 15.9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše ako v nedeľu o 6:30, 8.00, 9:30, 11:00, 18:00

ÚCTA K SV. FILOMÉNE – sv. omšu 15.9. o 8.00 bude celebrovať cirkevný historik dp. Ľuboslav Hromjak, ktorý nám priblíži úctu k sv. Filoméne a po sv. omšiach vám počas dopolunia budú k dispozícii knihy a devocionálie k úcte sv. Filomény

VEŠPERY S KARDINÁLOM PAROLINOM – 15.9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vás o 19:00 pozývame do katedrály na slávnostné vešpery s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom Vatikánu, ktorý prednesie príhovor s posolstvom a požehnaním pápeža Františka

ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN sa koná v nedeľu 17.9. a podporiť ju môžete milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU A PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – prosíme rodičov detí počnúc 3. ročníkom ZŠ, ktorí ešte neodovzdali prihlášky na prípravu na prvé sv. prijímanie, aby tak urobili v najbližších dňoch počas budúceho týždňa – stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí bude 21. septembra pri večernej sv. omši; študentov stredných škôl pozývame na prípravu na birmovanie a prosíme, aby priniesli vyplnenú prihlášku do kancelárie najneskôr v priebehu týždňa; dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosti, nech sa nám ohlásia osobne, aby sme sa mohli dohodnúť na príprave s každým osobne

ČASOPIS PRE DETI – do pozornosti rodičov dávame jediný katolícky časopis pre žiakov ZŠ – Rebrík

FARSKÁ PÚŤ DO MEDJUGORJA – na budúcu nedeľu 17.9. po večernej sv. omši bude pred kostolom pristavený autobus pre pútnikov do Medjugorja, preto vás prosíme, aby ste nechali voľné miesto na zaparkovanie autobusu pri vchode do pastoračného centra, kde bude po sv. omši prezentácia účastníkov púte. Všetkých vás pozývame k spoločnému zjednoteniu sa v modlitbe – tých, ktorí ostávate doma, pozývame k modlitbe za pútnikov a putujúcich k modlitbe za celú farnosť. 

K-PARK – naše sídlisko má príležitosť vyhrať nový športový areál od Kauflandu, prosíme vás o podporu tohto projektu denným hlasovaním za MČ Dargovských hrdinov na www.kauflandpark.sk – hlasovanie prebieha každý deň do 20. septembra

Všemohúci večný Bože, ďakujeme ti za svedectvo hrdinskej lásky manželov Jozefa a Viktórie a ich detí, ktorí obetovali svoje životy pri záchrane prenasledovaných Židov.

Nech ich modlitby a príklad utvrdzujú rodiny v ich kresťanskom živote a pomáhajú všetkým kráčať po pravej ceste svätosti.

Pane, ak je to zhodné s tvojou vôľou, milostivo mi udeľ milosť…, o ktorú ťa prosím na ich príhovor. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

Share

You may also like...