Farské oznamy 15.-21. november 2021

SVIATOSŤ ZMIERENIA – polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota)

EUCHARISTICKÁ POKLONA – vo všedné dni (pondelok – piatok) od 15:30 do večernej omše

ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH – môžeme získať počas celého novembra v ľubovoľných 8 dňoch za návštevu cintorína spojenú s modlitbou za zosnulých, ak sme vyspovedaní, prijmeme sv. prijímanie a pomodlíme sa na úmysel Sv. Otca

MODLITBA RUŽENCA – 5. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA – 2. skupina

ÚPLNE ODPUSTKY – za účasťna verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky

VYSIELANIE BOHOSLUŽIEB – prostredníctvom služby YouTube vysielame z nášho kostola sv. omše na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice každú nedeľu o 8:30 a vo štvrtok o 18:00 (sv. omša za účasti detí)

PERNÍČKY – zakúpením vianočných perníčkov môžete prispieť na zveľadenie kostola – perníčky nie sú predajným tovarom, ale odmenou za váš milodar, preto sme vďační každému, kto sa rozhodne prispieť viac, než je ich cena – PBZ všetkým milodarcom i zhotoviteľom – výdajné miesto je  vždy po sv. omšiach v pastoračnom centre

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 21.11. prosíme o podporu zbierky na kostol, ďakujeme za každý milodar – naším najbližším zámerom je doplniť chýbajúce lavice na chóre a pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu; prispieť môžete priamo na účet farnosti použitím uvedeného QR kódu:

https://sk-sk.facebook.com/ktfke/videos/2680531795586048/

Share

You may also like...