Farské oznamy 22.-28. november

4. decembra o 21:00

počas modlitby posvätného ruženca v Bazilike Svätého Domu v Lorete

loretánsky arcibiskup Mons. Fabio Dal Cin

ohlási pozdrav a oznam o vytvorení

duchovného puta

Rímskokatolíckej farnosti Svätej Rodiny v Košiciach

so Sanktuáriom Svätého Domu v Lorete.

Tento akt môžete sledovať prostredníctvom živého vysielania

na kanáli youtube “Santa Casa Loreto

a na webovej stránke www.santuarioloreto.va

i prostredníctvom televízie Telepace a Fano TV.

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-mladeze-2021

 • SVIATOSŤ ZMIERENIA – polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota)
 • EUCHARISTICKÁ POKLONA – v pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše
 • ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH – od 22.11. sú sv. omše a pobožnosti v režime OP (očkovaní a prekonavší) s počtom 50 účastníkov
 • FARSKÁ KANCELÁRIA – je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00
 • NOVÉNA K SV. ONDREJOVI – od 21.11. sa pri sv. omšiach modlime k sv. apoštolovi Ondrejovi za našu arcidiecézu
 • MODLITBA RUŽENCA – 6. ruža
 • UPRATOVANIE KOSTOLA – 3. skupina
 • VYSIELANIE BOHOSLUŽIEB – prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:
  • Sväté omše:
   • v nedeľu o 8:30 h
   • pondelok – piatok o 18:00 h
  • Modlitbové večeradlo s Pannou Máriou:
   • v stredu o 17:00 h
  • Pobožnosť k sv. Jozefovi:
   • v stredu o 18:00 h
  • Katechéza pre prvoprijímajúce deti:
   • vo štvrtok po večernej omši
 • POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV – pri sv. omšiach na prvú adventnú nedeľu vám požehnáme adventné vence a adventné sviece, ktoré prinesiete do kostola
 • ZBIERKA NA CHARITU – na prvú adventnú nedeľu môžete podporiť svojím milodarom arcidiecéznu charitu
 • EVANJELIUM NA KAŽDÝ DEŇ – v sakristii máme pre vás v ponuke knihu zamyslení na každý deň na rok 2022
 • PERNÍČKY –zakúpením vianočných perníčkov môžete prispieť na zveľadenie kostola – perníčky nie sú predajným tovarom, ale odmenou za váš milodar, preto sme vďační každému, kto sa rozhodne prispieť viac, než je ich cena – PBZ všetkým milodarcom i zhotoviteľom – výdajné miesto je  v pastoračnom centre po každej sv. omši a v týždni aj od 16:00 do 18:00
 • ZBIERKA NA KOSTOL – prosíme o podporu zbierky na kostol a ďakujeme za každý milodar – naším najbližším zámerom je doplniť chýbajúce lavice na chóre a pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu – prispieť na účet farnosti (IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574, BIC: GIBASKBX) môžete i použitím QR kódu:

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/dekret-o-oslobodeni-povinnej-ucasti-na-sv-omsi-v-ohrozenych-farnostiach

khd.sk

https://hanusovedni.sk/sk/khd/program/

Share

You may also like...