Novoročný pozdrav

Drahí bratia a sestry, milé rodiny,

prechádzame bránou nového roka a vstupujeme doň portálom slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Obraciame sa k nej s prosbou o materinské sprevádzanie, aby sme každý deň nového roka, do ktorého nás Boh pozýva, vedeli prežiť ako milovaní Boží synovia a dcéry.

Pri vstupe do jedného z našich kostolov čítame nápis na portáli: MONSTRA TE ESSE MATREM. Mohli by sme ho voľne preložiť ako modlitbu k Panne Márii: Ukáž, že si matkou! Chcem ju dnes s Vami prosiť, aby nám v nastávajúcich dňoch nového roka poznačeného pandémiou koronavírusu ukázala, že je našou matkou, aby nám ukázala Ježiša a viedla nás k nemu.

Na ikonách sa Mária často zobrazuje ako Hodegetria. Toto grécke pomenovanie ju označuje ako tú, ktorá ukazuje cestu. Mária v jednej ruke drží Božie dieťa Ježiša a druhou rukou naň ukazuje. Ukazuje nám Cestu, ktorou je pre nás Ježiš. Ona je pre nás jedinečnou sprievodkyňou do všetkých dní tohto nového roka, do ktorého nás pozýva Božia láska. Neupozorňuje nás na seba, ale vedie nás k Ježišovi. Akoby nám týmto gestom chcela materinsky poradiť, aby sme sa v každej situácii obrátili k Ježišovi a urobili všetko, čo nám Ježiš povie.

Tak, ako betlehemskí pastieri si nenechali pre seba, čo počuli a videli, aj my sme pozvaní Bohom vyrozprávať svojím životom osobnú skúsenosť s Ježišom a každý deň nového roka premeniť na ďalšiu kapitolu Evanjelia, ktoré chce Ježiš ohlásiť svedectvom nášho života. Ježiš je pre nás svetlom, ktoré sa narodilo z Márie a na neho chceme upriamiť svoju pozornosť v každom dni nového roka, do ktorého nás pozve byť jeho svetlom pre svet.

Na príhovor svätého Jozefa Vám vyprosujem, aby ste prijatím Ježiša i Márie do svojich rodín a domovov objavili v každom dni nového roka šťastie, pokoj a radosť z ich spoločenstva.

Buďte požehnaní a buďte požehnaním! Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...