Farské oznamy – 2. vianočný týždeň

 • Bohoslužby sa slávia bez účasti veriacich.
 • Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti max. 6 osôb vrátane kňaza.
 • Kostol je otvorený len na súkromnú modlitbu každý deň: 10:00 – 16:00.
 • Sv. omše vysielame cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:
  •  nedeľa a Zjavenie Pána (6.1.)  –  8:30
  •  pondelok – sobota  –  18:00
  •  sobota 17:00  –  večeradlo
 • V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom alebo telefonicky:
  • pondelok – piatok: 16:00 – 17:00
  • telefón:             +421 55 799 42 57
  • e-mail:              kancelaria@svrodina.sk
 • V stredu 6.1. je slávnosť Zjavenia Pána, pri ktorej požehnáme vodu. Požehnanú trojkráľovú vodu a text domácej liturgie na požehnanie domácnosti si budete môcť zobrať z kostola 6. januára počas súkromnej návštevy kostola. Svätená voda bude pripravená v uzavretých fľašiach. Prosíme, aby ste pamätali i na ostatných a zobrali si len 1 fľašu pre rodinu. Keďže sa svätená voda nemôže používať v kostolných sväteničkách, odporúčame vám používať sväteničku v domácnosti.
 • V kostole je vám k dispozícii aj požehnané novoročné víno a knihy V sile Slova od Mons. Mariána Gavendu.
 • Prosíme vás o zodpovedný prístup k ochrane zdravia a rešpektovanie všetkých obmedzení majúc na zreteli úctu k životu.
 • Vďaka za podporu farnosti a kostola:
  • IBAN:   SK06 0900 0000 0050 3478 5574

Ponúkame vám texty domácej liturgie na Druhú vianočnú nedeľu:

http://rodina.rimkat.sk/wp-content/uploads/2021/01/Liturgia-dom%C3%A1cej-cirkvi_2.-nede%C4%BEa-po-Naroden%C3%AD-P%C3%A1na-B.pdf?fbclid=IwAR1kITaqHQqlu7aBRHpvzmWeMNJ9KjEBc_xnlC6eqctx1gzaxNjNNKJ4kJo

Share

You may also like...