Slávenie bohoslužieb od 1. januára

Od 1. januára 2021 sa bohoslužby sa slávia bez účasti veriacich.

Sväté omše budeme sláviť každý deň na prijaté úmysly a budú vysielané prostredníctvom YouTube. Na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

1.1. Nový rok – 11:00 Veni Sancte – vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového roka a svätá omša zo slávnosti Bohorodičky Panny Márie

2.1. Sobota – 17:00 večeradlo modlitby s Pannou Máriou a o 18:00 svätá omša

3.1. Nedeľa – 8:30 svätá omša s pobožnosťou k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza.

Share

You may also like...